Menu Opcje

Jest dostępne w menu głównym. Znajdują się w nim następujące opcje:

Profile...: otwiera menu zarządzania profilami. Profile pozwalają na zapisanie zestawów ustawień, menadżer profili pozwala łatwo przełączać się pomiędzy zapamiętanymi kompletami ustawień.

Tryb nocny: zaznaczenie tej opcji spowoduje zmianę kolorystyki mapy na odpowiednią do nawigacji nocnej, która nie męczy wzroku i nie oślepia, gdy jest ciemno. W przypadku domyślnych ustawień tryb nocny aktywowany jest automatycznie przy włączonym GPS na podstawie czasu, pory roku i pozycji na mapie.

Komputer: otwiera na ekranie panel komputera pokładowego wyświetlającego informacje o prędkości, przebytym dystansie, czasach postoju i jazdy, itp. Więcej informacji w rozdziale „Pokazywanie pozycji”.

Obróć ekran: pozwala na zmianę trybu wyświetlania z pionowego na poziomy. Opcja dostępna jedynie na urządzeniach z systemem Windows Mobile 2003SE i Windows Mobile 5. Funkcję tę można przypisać do klawisza sprzętowego (patrz „Klawisze sprzętowe") i należy jej używać zamiast funkcji systemowych.

Pilot: włącza i wyłącza panel pilota (informacje o manewrze i trasie) podczas nawigacji. Domyślnie pilot włącza się automatycznie, kiedy aktywna jest nawigacja, i wyłącza się po jej zakończeniu. Patrz rozdział „Nawigacja”.

Dźwięki: wyłącza i włącza wszystkie dźwięki wydawane przez program, odgłosy stuknięcia w opcje, komunikaty nawigacyjne itp. Po uruchomieniu aplikacji jest zawsze włączona. Ustawienia komunikatów: patrz rozdział „Ustawienia”.

 

Profile...

Profile pozwalają na zapisanie zestawów ustawień, a ich menadżer pozwala łatwo przełączać się pomiędzy zapamiętanymi kompletami ustawień.

Domyślnie do dyspozycji są trzy profile: ciężarowy, osobowy, terenowy.

Po kliknięciu w przycisk "Nowy" następuje przejście do menu tworzenia profilu. Po podaniu nazwy, wyborze szablonu, ikony reprezentującej dany profil, a następnie przycisku "OK" profil zostanie utworzony.

Kliknięcie przycisku "Pytaj" otwiera menu decyzji pozwalające na wymuszenie lub zabronienie uruchamiania menu wyboru profilu przy uruchomieniu programu.

Kliknięcie przycisku reprezentującego dany profil  otwiera menu pozwalające na wczytanie danego profilu (kliknięcie  przycisku "Użyj profil"), usunięcie (kliknięcie  przycisku "Skasuj profil") lub edycję (kliknięcie  przycisku "Edytuj profil") - zmianę nazwy oraz reprezentującej go ikony.