Ślady GPS

Ślad GPS to zapis całej informacji spływającej z anteny GPS do komputera. Informację tę można zapamiętać wprogramie, kiedy GPS jest włączony. Zapis śladu następuje do dwóch plików o zadanej nazwie z rozszerzeniami .gps i gps.bin.


Pokaż ślad

Pokazuje uprzednio zapisany ślad na mapie w postaci zielonej linii. Skala mapy jest zmieniana tak, aby cały ślad znalazł się na ekranie. Na ekranie można wyświetlić wiele śladów na raz.


Odtwórz ślad

Uruchamia pokazywanie pozycji GPS na podstawie wcześniej zapisanego śladu. System zachowuje się tak samo jak w przypadku jazdy z uruchomionym odbiornikiem GPS: możliwa jest też nawigacja.
Podczas odtwarzania śladu, w szczycie ekranu wyświetlane są przyciski umożliwiające, kolejno: spowolnienie odtwarzania śladu, zatrzymanie odtwarzania i jego przyspieszenie. Wyświetlana dalej liczba pokazuje wielokrotność prędkości odtwarzania śladu w stosunku do prędkości zapisanej podczas jazdy.


Zapisuj ślad

Po podaniu nazwy i lokalizacji pliku, następuje zapis informacji spływających z urządzenia GPS. Fakt ten sygnalizowany jest czerwonym kwadracikiem w lewym-dolnym rogu ekranu .


Ukryj ślad(y)

Kasuje z mapy wyświetlany uprzednio ślad lub ślady.


Zapisz ślad trasy

Pozwala na konwersję wyznaczonej trasy na mapie i jej zapis w postaci śladu GPS. Zapisany w ten sposób plik używać można jak zwyczajny ślad GPS pochodzący z "nagrania na żywo".
Za pomocą przycisku "Konwertuj ślad" można dokonać do formatu KML, co pozwala na ogladanie śladu GPS przy pomocy Google Earth.


Konwertuj ślad

Domyślnie ślad trasy zapisywany jest w formacie ".gps". Program umożliwia konwersję śladu trasy z formatu ".gps" do formatu ".kml" (KML - Keyhole Markup Language) - język służący do zapisywania danych geograficznych, dzięki czemu ślad trasy zapisany przez program jest odczytywalny przez aplikacje służących do wizualizacji trasy podróży - Google Earth.

Kliknięcie przycisku "Konwertuj ślad" otwiera ekran konwertera formatu śladu trasy.

Zaznaczenie opcji "Szczegóły śladu GPS" pozwala na zapisanie wszystkch danych dotyczących śladu trasy w formacie ".kml" - jest to opcja zaznaczona domyślnie.

Konwersja formatu śladu polega na wybraniu pliku w formacie ".gps" znajdującego się w pamięci urządzenia - kliknięcie w pole "Ślad GPS (.gps)" oraz w wybraniu miejsca docelowego dla pliku śladu trasy w formacie ".kml" - domyślnie dla pliku ".kml"  wybrana zostaje lokalizacja oraz nazwa  pliku ".gps", poprzez kliknięcie w pole "Ślad Google Earth (.kml)" lokalizacja oraz nazwa pliku może być zmieniona.

Konwersja rozpoczyna się od kliknięcia w przycisk "Konwertuj", w każdej chwili proces konwersji może być zatrzymany poprzez kliknięcie w przycisk "Zatrzymaj".