Inne funkcje GPS

Informacje

 Dialog ten wyświetla 3 ekrany informacji o aktualnym sygnale GPS:
  • poziom sygnału satelit – zielone słupki pokazują relatywną moc sygnału GPS używanych przez antenę satelit, żółte innych widzianych,
  • naszą aktualną pozycję, prędkość, wysokość i kurs, 
  • aktualny zrzut surowych danych GPS w postaci tekstu


 

 

Mini status GPS

Mini status GPS pojawia się w komunikacie o poszukiwaniu sygnału GPS. Zielone słupki pokazują relatywną moc sygnału GPS używanych przez antenę satelitów, żółte innych widzianych oraz szare satelity niewidziane. 


 

 

 

Włącz/Wyłącz/Wykryj

Opcja ta, w zależności od aktualnego stanu, powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia GPS. Jeśli port urządzenia GPS nie został wykryty automatycznie, operację można ponowić, gdy opcja ta nosi nazwę „Wykryj”.