Menu GPS

Menu GPS zawiera wszystkie potrzebne funkcje do obsługi urządzenia GPS w programie.