Menu główne

Menu główne zawiera wszystkie główne opcje potrzebne do pracy z systemem AutoMapa. Niektóre opcje znajdujące się w tym menu mają po lewej stronie mały, przypominający diodę prostokąt, który – gdy jest wyszarzony – informuje o tym, że w tym momencie dana opcja jest nieaktywna. Kiedy prostokąt świeci się na niebiesko, oznacza to, że opcja jest aktywna.Menu składa się z 2 ekranów – można poruszać się pomiędzy nimi za pomocą "strzałki" na dolnej belce ekranu, a wyjść z menu za pomocą przycisku X.Inne opcje menu głównego to:

Opcje – umożliwia włączenie/wyłączenie komputera pokładowego, trybu nocnego, dźwięków, pilota oraz obrócenie ekranu.

 

Wyłącz GPS - Start/wyłącz GPS (w trybie Ekspert, występuje w tym miejscu opcja „GPS”, która uruchamia menu GPS).

 

POI- otwiera menu POI, w którym możliwe jest między innymi ustawianie ostrzeżeń o punktach POI, parametrów wyświetlania punktów czy zarządzania nimi.

 

Ustawienia – otwiera menu ustawień. Patrz rozdział "Ustawienia".

 

Otwiera menu „Prowadź do/Szukaj”, o którym mowa w rozdziale „Menu 'Prowadź do' i wyznaczanie celu podróży - wyszukiwanie adresów, obiektów...".

 

Otwiera menu „Trasa”, w którym można wykonywać operacje na wyznaczonej trasie i zmienić jej typ oraz ustawiać blokady.

 

Włącza/ wyłącza tryb prosty.

 

Traffic - Otwiera menu Traffic.

 

Wypadek - Otwiera menu Wypadek.

 

Pełna treść pomocy i instrukcji obsługi programu oraz informacje o wersji programu i jego producentach, treści umowy licencyjnej oraz o załadowanej mapie, a także dane posiadacza licencji systemu.Pomoc kontekstowa dostępna jest na większości ekranów poprzez kliknięcie ikony .

Minimalizuj- powoduje ukrycie aplikacji. Program będzie działał w tle, a na urządzeniach przenośnych należy otworzyć ponownie okno aplikacji, wybierając skrót AutoMapa na ekranie lub w menu „Start”. Funkcję tę można przypisać do klawisza sprzętowego (Patrz: "Ustawienia: Ogólne -> Przyciski”).

Koniec – powoduje zakończenie pracy programu. Funkcję tę można przypisać do klawisza sprzętowego (Patrz: „Ustawienia: Ogólne ->Przyciski”).