Wyszukiwanie współrzędnych geograficznych

screen1Program umożliwia wyszukiwanie punktów o określonych współrzędnych GPS. W tym celu z menu Prowadź do/ Szukaj należy wybrać opcję "Punkt GPS" (Opcja ta nie jest dostępna w trybie uproszczonym menu). Po wpisaniu współrzędnych geograficznych poszukiwanego punktu oraz kliknięcia przycisku "Prowadź do" zostanie uruchomiony menadżer wyznaczania trasy z punktu bieżącego do punktu wprowadzonego.

Wprowadzony punkt jest potraktowany jak zwyczajny punkt na mapie, dla którego dostępny jest szereg opcji (menu dostępne po kliknięciu przycisku "Inne opcje"); dodawanie do punktów POI, dodawanie do ulubionych, pokazywanie na mapie, traktowanie jako "start", traktowanie jako "cel". 

Format współrzędnych można zmienić, używając klawisza "Opcji" znajdującego się na belce u dołu ekranu