Wyszukiwanie po kodach pocztowych


screen1Program 
umożliwia wyszukiwanie adresów po kodach pocztowych. W tym celu z menu Prowadź do/ Szukaj należy wybrać opcję Kody pocztowe (Opcja ta nie jest dostępna w trybie uproszczonym menu). Po wpisaniu poszukiwanego kodu pocztowego, na liście wyświetlają się odpawiadające mu miejscowości.

W polu po prawej stronie można następnie odszukać nazwę miejscowości, osiedla bądź ulicy spośród grupy wyników dla wpisanego kodu.

Po ustaleniu miejscowości użytkownik może wybrać ją jako interesujący go obiekt (stukając ponownie w jej nazwę) lub – w celu znalezienia konkretnej ulicy – wpisać fragment jej nazwy w polu „Ulica”.

Stuknięcie w wybrany punkt adresowy spowoduje otwarcie okna menu kontekstowego, w którym można oznaczyć dane miejsce jako cel podróży, inny punkt trasy, punkt „Dom”, „Praca”, punkt POI, punkt ulubiony, lub też pokazać je na mapie.