Wyszukiwanie adresów

adresDomyślnie wyszukiwanie odbywa się w kraju, w którym aktualnie znajduje się użytkownik (pozycja GPS lub pozycja kursora na mapie). W sytuacjach niejednoznacznych (np. kiedy kursor został umieszczony poza terenem jakiegokolwiek kraju), przy czym na urządzeniu zainstalowano mapy kilku państw, program poprosi najpierw o wybranie kraju.
Wyszukiwanie rozpoczyna się od ekranu z informacjami dotyczącymi ostatnio wybieranego adresu  - "Kraj", "Miasto lub kod", "Ulica", "Numer Posesji lub skrzyżowanie".
Po kliknięciu w interesujące pole (np. "Miasto") następuje przejście do ekranu wyszukiwania konkretnej lokalizacji.


Wyszukiwanie adresów cz.2

Screen2Wyszukiwanie rozpoczyna się od  podania nazwy miejscowości. W górnej części ekranu widać pole „Miasto:”, w którym trzeba wpisać początek nazwy miejscowości. W prawym górnym rogu natomiast widać kod kraju, w którym poszukiwany jest adres. Aby zmienić kraj, należy użyć opcji „Kraj” na dolnej belce ekranu. AutoMapa umożliwia wyszukiwanie dokładnych adresów punktowych m.in. w Czechach, na Słowacji i w Rosji.

Stuknięcie w jedną z wyszukanych przez AutoMapę miejscowości sprawi, że program przejdzie do okna wyszukiwania ulic w danym mieście.

Wyszukiwanie i automatyczne podpowiadanie listy znalezionych miast i ulic rozpoczyna się po wpisaniu drugiego znaku i z dodatkowym opóźnieniem, umożliwiającym szybkie wpisanie od razu kilku znaków.

Znalezioną listę ulic można dodatkowo posegregować. W pierwszej kolejności pojawią się wyniki z danego miasta. Wybierając opcje "(!)w pobliżu" zostaną przedstawione nadmiarowe ulice, które znajdują się w miastach sąsiadujących względem wybranego w wyszukiwaniu. Dodatkowo zostały one oznaczone znakiem wykrzyknika.

Ponadto po wpisaniu pierwszych znaków, niepotrzebne klawisze zostaną wyszarzone, co uniemożliwi ich naciśnięcie.

Jeżeli wyniki wyszukiwań mieszczą się na „pojedynczym ekranie” klawiatura zostanie automatycznie zwinięta, aby ułatwić wybór adresu.


Wyszukiwanie adresów cz.3

Uwaga: program zapamiętuje miejscowości już raz wybrane i podczas kolejnych procesów wyszukiwania proponuje je w pierwszej kolejności. W takiej sytuacji klawiatura nie otwiera się automatycznie. Jeżeli użytkownik chce znaleźć adres w nowej miejscowości, musi otworzyć klawiaturę za pomocą ikony w prawym dolnym rogu ekranu lub stuknąć w pole do wpisywania nazwy.

Po ustaleniu miejscowości użytkownik może wybrać ją jako interesujący go obiekt (stukając ponownie w jej nazwę) lub – w celu znalezienia konkretnej ulicy – wpisać fragment jej nazwy w polu „Ulica”. 
Po wybraniu ulicy można: wybrać ją w całości (pozycja „Cała ulica”), znaleźć przyporządkowany do niej adres (wpisując go w pole „Adresy:” lub przewijając listę), ewentualnie jej skrzyżowanie z innymi ulicami (pozycja „Pokaż skrzyżowania”).

W przypadku gdy ulice nie posiadają numerów domów, albo w miejscowości nie ma ulic – wyszukiwanie adresu zakończone zostanie na wcześniejszym etapie.

W przypadku kiedy mała miejscowość nie posiada nazw ulic, ale posiada numerację domów na mapie - wyszukiwanie adresu należy wykonać poprzez wprowadzenie nazwy miejscowości w pole "Ulica", np. Roszyce, Roszyce. W ten sposób odnajdziemy odpowiedni numer domu.

Stuknięcie w wybrany punkt adresowy (lub skrzyżowanie, pozycję „Cała ulica”, lub w nazwę miejscowości na poprzednim ekranie) spowoduje otwarcie okna menu kontekstowego, w którym można oznaczyć dane miejsce jako cel podróży, inny punkt trasy, punkt „Dom”, „Praca”, punkt POI, punkt ulubiony, lub też pokazać je na mapie.