Wybór punktu na mapie

Punkt na mapie można wybrać na kilka sposobów: 

  • przytrzymując bez ruchu palec lub rysik w wybranym miejscu mapy,undefined
  • stukając w ikonkę "kursora mapy" znajdującą się na pasku narzędzi pod mapą (chyba że opcji tej przypisano inną funkcję, patrz: "Ustawienia: Ogólne -> Przyciski"),
  • stukając na opcję "Punkt z mapy" w menu "Prowadź do",undefined
  • wciskając odpowiedni przycisk sprzętowy – jeżeli wcześniej przypisano mu taką funkcję (patrz: "Ustawienia: Ogólne -> Przyciski").
Wybór punktu na mapie otwiera menu kontekstowe. Użytkownik może w nim wybrać funkcję, którą chce zrealizować w odniesieniu do wybranego punktu. To samo menu otwiera się po wybraniu obiektu w opcjach służących do wyszukiwania adresów, punktów POI itp. w menu "Prowadź do".