Traffic

System AutoMapa Traffic ułatwia unikanie korków dzięki wykorzystaniu prawdziwych danych o spodziewanych prędkościach na drogach. Uwzględnia przy tym zarówno informacje statystyczne (SmartRoutes) (zbierane w dłuższym okresie czasu) jak również dane online zbierane i przekazywane na bieżąco (LiveDrive!).

Dane gromadzone są z kilku niezależnych źródeł. Jednym z nich są prędkości przesyłane anonimowo przez użytkowników AutoMapy z włączoną opcją LiveDrive!. Dzięki temu system może reagować na bieżąco np. na korek spowodowany remontem, czy wypadkiem lub złe warunki atmosferyczne.

Warunkiem odbierania danych online z serwera Traffic jest również ich wysyłanie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na wysyłanie danych, wówczas jego AutoMapa uwzględnia przy wyznaczaniu tras wyłacznie dane statystyczne (SmartRoutes).