Punkty Ulubione

Punkty ulubione to podręczny zestaw punktów użytkownika. Można w ten sposób zapamiętać adresy rodziny, ulubione restauracje czy jakiekolwiek inne miejsca, które się często odwiedza.
W programie jest automatycznie tworzony punkt ulubiony „Samochód”car zapamiętujący ostatnią pozycję GPS w momencie odłączenia zewnętrznego zasilania (dla ułatwienia odnajdywania samochodu na parkingu itp).
Punkty ulubione ustawia się na mapie, otwierając menu kontekstowe w dowolnym miejscu na mapie lub na znalezionym obiekcie (adresie, POI itp.) i wybierając opcję „Dodaj do ulubionych”. W piewrszej kolejności zapisuje się "Nazwę" punktu, a następnie wprowadzany jest "Opis" punktu ulubionego.
 Funkcję dodania punktu ulubionego można również przypisać do klawisza sprzętowego (patrz rozdział „Ustawienia:Ogólne”).
Punkty ulubione są przedstawione na mapie za pomocą ikonki z chorągiewką: undefined
Punkty ulubione można przesuwać po mapie, kasować lub powielać opcjami „Kopiuj/Wytnij/Skasuj/Wstaw” z menu kontekstowego.
Ekran edycji punktów ulubionych znajduje się w menu POI.