POI (Punkty Użyteczności Publicznej)

Mapa zawiera wbudowaną bazę punktów POI dla każdego kraju. Są wśród nich takie obiekty jak ico1 apteki, ico2restauracje, ico3 bankomaty, ico4 hotele, itp. Na mapie oznaczone są ikonami odpowiednimi dla danej kategorii.
Kategorie punktów POI są pogrupowane w postaci hierarchicznego drzewa synchronizowanego z serwisem użytkowników AutoMapy http://www.miplo.pl.
Jeśli pod nazwą danej kategorii znajduje się ikona ico5, to oznacza, że dana kategoria jest kategorią nadrzędna - zawiera punkty POI lub kolejne kategorie, chcąc przeglądać zawartość kategorii nadrzędnej należy kliknąć ikonę ico6, aby zamknąć otwartą kategorię należy kliknąć ikonę ico7.

Wyświetlanie punktów POI na mapie

POI1To, jakie kategorie punktów użytkownik zamierza oglądać na mapie, definiuje się za pomocą opcji „Wyświetlanie” w menu POI. Interesujące kategorie punktów zaznacza się za pomocą kwadracika po lewej stronie ich nazwy. Kwadracik, powoduje wyświetlanie punktów POI danej kategorii wbudowanych w mapę oraz punktów zdefiniowanych przez użytkownika.
Ważnym parametrem wyświetlania jest skala, poniżej której punkty są wyświetlane na mapie. Skalę tę ustawia się za pomocą przycisku „Od skali” na dolnej belce ekranu. Należy ostrożnie dobierać próg skali, a także liczbę wyświetlanych kategorii, aby ikony POI nie zasłaniały zbytnio mapy.

ico7Za pomocą przycisku „Opcje” można zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie kategorie POI, tak aby pokazały się na mapie lub z niej znikły. Opcja „Dodaj kategorię” pozwala na zdefiniowanie nowej kategorii o nazwie podanej przez użytkownika (przy większym zagęszczeniu ikon w wyższych wartościach skali mapy system automatycznie filtruje ikony i nie wyświetla wszystkich). Wybranie opcji 'Pokazuj wszystkie' powoduje zaznaczenie do wyświetlania tylko kategorii na liście wcześniej przefiltrowanej. Opcja 'Organizuj podręczne' umożliwia zmianę kolejności wyświetlania oznaczonych kategorii podręcznych.

widokPrzycisk „Widok” pozwala na ograniczenie listy kategorii do kategorii punktów widocznych na mapie, niewidocznych,  punktów użytkownika "Tylko Twoje" lub punktów danego kraju "Tylko z: ....".
Wpisując część nazwy punktu POI w polu "Nazwa" znalezione zostaną punkty POI i kategorie, których nazwa spełnia kryterium wyszukiwania niezależnie od tego czy i która kategoria jest w momencie wyszukiwania jest rozwinięta.

Wyświetlanie punktów POI na mapie cz.2

screen2Po wyświetleniu punktów na mapie, można uzyskać dodatkowe informacje na temat wybranego POI, np. atrakcji turystycznej, restauracji czy apteki oraz zobaczyć powiązane z danym punktem POI zdjęcia dzięki funkcji MiploPics.

Po dotknięciu rysikiem wybranego punktu pojawia się nad nim dymek z krótką informacją. Aby uzyskać dokładniejsze dane należy nacisnąć na dymek lub otworzyć menu kontekstowe i wybrać z niego opcjęInfo. Wyświetli się okno zawierające najważniejsze informacje dotyczące danego POI, takie jak nazwa, krótki opis, czy numer telefonu.

Jeśli w opisie punktu POI znajduje się numer telefonu, istnieje również możliwość bezpośredniego dzwonienia na ten numer. Aby to, zrobić należy wybrać przycisk Dzwoń znajdujący się u dołu wyświetlonego okna, a następnie potwierdzić swoją decyzję, naciskając na wyświetlone małe okienko z numerem telefonu.


Wyświetlanie punktów POI na mapie cz.3

ico9Jeśli z danym POI powiązane są zdjęcia, to po kliknięciu na przycisk symbolizujący aparat można uruchomić ekran służący do przeglądania zdjęć.

plusMinusPowiększenie/pomniejszenie zdjęcia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "+/-". W wypadku większej ilości zdjęć, 

Zdjęcia można pobierać dla konkretnych POI będąc użytkownikiem portalu użytkowników AutoMapy www.miplo.pl przy wykorzystaniu usługi MiploSync.

Przycisk "Opcje" na ekranie z informacją o wybranym punkcie zawiera analogiczne opcje jak w menu kontekstowym.

screen3screen5


Wyświetlanie obiektów XVE na mapie

Obiekty XVE to dodatkowe obiekty graficzne użytkownika wyświetlane w określonej pozycji na mapie. Mogą to być: odcinki, łamane, obszary, pojedyncze punkty oraz ikony graficzne.

Aby wyświetlić obiekty XVE na mapie, wystarczy umieścić pliki definiujące obiekty w kartotece mapy, np.: [AutoMapa| Maps| Polska].

W programie pojawi się kategoria XVE, w której będą dodawane podkategorie o identycznej nazwie jak nazwy plików XVE, np. jeśli plik będzie się nazywał "Kat01.XVE" to powstanie podkategoria POI "Kat01".

POI > Wyświetlanie można właczyć/wyłączyć ich wyświetlanie oraz ustawić je jako kategorie podręczne. Jeśli chcemy usunąć kategorie obiektów z programu, w tym celu wystarczy skasować wcześniej wgrane pliki z kartoteki mapy.


Organizuj podręczne

screen7Funcja umożliwia zmianę kolejności wyświetlania kategorii podręcznych w oknach wyświetlania, ostrzegania oraz wyszukiwania punktów POI. Strzałki przesuwają odpowiednio wybraną kategorię w dół lub w górę listy.

Aby usunąć kategorię podręczną wystarczy w oknie kliknąć na kategorię i wybrać opcje "Usuń kategorię podręczną".


Dodawanie punktów POI

Punkty POI ustawia się na mapie, otwierając menu kontekstowe w dowolnym miejscu na mapie lub na znalezionym obiekcie (adresie, POI itp.) i wybierając opcję „Dodaj do POI”. Funkcję dodania punktu POI można również przypisać do klawisza sprzętowego (patrz rozdział "Ustawienia: Ogólne").Aby dodać POI, trzeba najpierw wybrać kategorię, do której zalicza się dany punkt, a następnie nadać mu nazwę. Można również dodać krótki opis. Nowy punkt POI zostanie oznaczony na mapie taką samą ikoną jak inne punkty z danej kategorii.
Reguły nazewnictwa i opisów POI.

Przedstawiamy schematy nazewnictwa i opisów POI. Dodając punkt należy pamiętać aby podać:
[w polu Nazwa] - nazwa własna/nazwa firmy np.: Hotel Deluxe

[w polu Opis] - podstawowe informacje o obiekcie np.:
Krótka 12 (nazwa ulicy nr posesji) 
00-192 Warszawa (kod pocztowy poczta) 
tel. +48221234567, +48221234560 (numer telefonu z prefixem międzynarodowym poprzedzony skrótem tel.) 
fax +48221234568 (numer faksu z prefixem międzynarodowym poprzedzony skrótem fax) 
pon-pt 7:00-19:30, sob-ndz 8:00-17:45 (informacje dodatkowe m.in. godziny otwarcia w formacie HH:mm, adres www i inne) 
www.stronawww.pl (adres strony www bez http://) 
biuro@stronawww.pl (adres email) 
Bankomat, Lotto, Myjnia, Restauracja, Basen, WIFI (informacje dodatkowe o obiekcie)

Wyjątek od powyższych reguł stanowią kategorie gdzie w nazwie i/lub opisie będą zawarte inne, specyficzne informacje. Niektóre z tych kategorii posiadają specjalne opis kategorii, które zawierają także informacje nt warunków akceptacji niektórych POI.
Lista kategorii:
- Miejsce cumowania 
- Binduga, obozowisko żeglarskie 
- Miejsce cumowania 
- Przystań jachtowa 
- Miejsce niebezpieczne-oznaczone 
- Lewa strona szlaku żeglownego 
- Prawa strona szlaku żeglownego 
- Skrajna południowa [S] 
- Skrajna północna [N] 
- Skrajna wschodnia [E] 
- Skrajna zachodnia [W] 
- Inne - Żeglarstwo 
- Kanał, przesmyk, ujście 
- Śluza, Jaz 
- Znak żeglugowy 
- Łowisko 
- Szczyt 
- Przesmyk górski 
- Jaskinia 
- Geocache 
- Zbiornik wodny 
- Punkt VFR 
- Schronisko górskie 
- Przemiennik radioamatorski 2m 
- Przemiennik radioamatorski 70cm 
- Digipeater APRS 
- Informacje drogowe

Ekran edycji punktów POI

Użytkownik może również edytować i kasować punkty POI lub importować je w postaci plików od innych użytkowników AutoMapy lub z serwisów internetowych (np. miplo.pl). Służy do tego ekran „Zarządzanie” w menu POI.


Własne ikonki

Punkty o zdefiniowanej przez użytkownika kategorii oznaczane są na mapie ikonką undefined.
Aby nadać im własną ikonę lub zmienić ikonę istniejących punktów (również punktów wbudowanych), należy przygotować bitmapkę w pliku BMP o rozmiarach 16 x 16 pikseli z 8 bitową paletą kolorów, nadać jej nazwę identyczną z nazwą kategorii punktów i wkopiować do kartoteki „Icons” w katalogu instalacyjnym programu.