Dom/Praca

Są to wyróżnione punkty ulubione, które mają własne opcje w menu „Prowadź do”. Po wybraniu opcji „Dom” lub „Praca” nawigacja jest uruchamiana natychmiast – nie trzeba przechodzić przez menu kontekstowe.
Podobnie jak w przypadku punktów ulubionych, można je zdefiniować, otwierając menu kontekstowe w dowolnym miejscu na mapie lub na znalezionym obiekcie (adresie, POI itp.) i wybierając opcję „Oznacz jako Dom” lub „Oznacz jako Praca”. Drugim sposobem dodania punktów jest wybranie bezpośrednio w menu "Powadz do" klawiszy "Ustaw Dom" lub "Ustaw Pracę".
Na mapie, punkty te mają swoje własne ikony: dom i undefined
Punkty te są wyświetlane na liście punktów ulubionych („Prowadź do|Punkty ulubione”).