Wygląd i zachowanie systemu w trybie pokazywania pozycji

Po ustaleniu pozycji GPS program przechodzi automatycznie w tryb pokazywania pozycji GPS – aktualna pozycja jest przez cały czas pokazywana na mapie w postaci pulsującej strzałki wpisanej w okrąg. Mapa automatycznie przekręca się tak, aby pokazać możliwie duży obszar w kierunku jazdy, z aktualną pozycją użytkownika u dołu ekranu. Przy ustawieniach domyślnych automatycznie włącza się wtedy widok 3D mapy. Po kilku chwilach tryb nocny może zostać automatycznie włączony, jeśli czas odbierany z GPS wskazuje na porę po zachodzie słońca.
Przesunięcie palcem po ekranie urządzenia przerywa tryb pokazywania pozycji, pokazywanie pozycji automatycznie się uruchomi po kilku chwilach po ostatnim ruchu „palcem po mapie”.
Pojedyncze stuknięcie w ekran otwiera menu podręczne „Twoje menu”.