Ostrzeganie POI

screenOstrzeganie POI to funkcjonalność proramu, która informuje użytkownika systemu o zbliżaniu się do punktu należącego do danej kategorii. Może ona służyć do ostrzegania przed znajdującym się na trasie niebezpiecznym miejscem, interesującym miejscem w okolicy, wyświetlając stosowne informacje, np. o restauracjach czy bankomatach. Ostrzeganie działa w trybie pokazywania pozycji i podczas nawigacji. W momencie aktywnego ostrzegania podczas jazdy system zmienia skalę wyświetlanej mapy, aby punkt POI był możliwie najlepiej widoczny.Ekran „Ostrzeganie” w menu POI służy do wybierania interesujących dla użytkownika kategorii punktów POI i określania charakteru „ostrzegania” przed nimi.

Ostrzeganie POI cz.2

Domyślnie program ma włączone kilka kategorii punktów do ostrzegania z „Informacji drogowych”.

Interesujące kategorie punktów zaznacza się za pomocą kwadracika po lewej stronie ich nazwy. Kwadracik, powoduje włączenie ostrzegania punktów POI danej kategorii wbudowanych w mapę oraz punktów zdefiniowanych przez użytkownika.

Przyciski „Opcje” i „Widok” również mają identyczne funkcje jak te na ekranie „POI Wyświetlanie”.

plikPrzycisk „Plik” umożliwia użytkownikowi wykonanie podstawowych operacji na pliku, w którym przechowywane są ustawienia punktów oznaczonych do ostrzegania (plik z rozszerzeniem .war). Opis funkcji znajduje się w części Menu POI: Zarządzanie 2.

Należy ostrożnie dobierać liczbę kategorii punktów do ostrzegania, aby ostrzeganie przed zbyt dużą liczbą tych punktów nie zakłócało podstawowych funkcji systemu podczas nawigacji. 

Ostrzeganie POI cz.3

screenPo zaznaczeniu kategorii punktów można zmienić parametry ostrzegania, dla każdej kategorii osobno. Aby otworzyć ekran parametrów, należy stuknąć w nazwę kategorii.

Na pierwszym ekranie można określić powyżej jakiej prędkości mają się pojawiać ostrzeżenia. Opcja Powtarzaj ostrzeżenie co definiuje minimalny odstęp czasu pomiędzy kolejnymi „wywołaniami" ostrzegania w tym samym punkcie.

Poniżej pozwala wybrać jakie efekty wywoła ostrzeganie na ekranie mapy:

  • Komunikat dźwiękowy – sprawia, że ostrzeganiu towarzyszył będzie sygnał dźwiękowy. W komunikacie ostrzegania POI odległość do punktu podawana jest jedynie gdy jest odpowiednio duża
  • Informuj o odległości do punktu – wyświetla odległość na mapie obok wyświetlanej ikony punktu, a także generuje komunikat dźwiękowy o odległości do punktu. 
  • Wyświetlaj informacje – pokazuje „dymek” nad punktem z informacjami: nazwą i opisem.
  • Pokazuj aż do minięcia – sprawia, że ostrzeganie dla danej kategorii punktu będzie trwało nieprzerwanie, dopóki użytkownik nie minie takiego punktu.
  • Nie ostrzegaj o POI po lewej na drogach dwukierunkowych -zaznaczenie tej opcji spowoduje, że system będzie ostrzegał tylko o punktach położonych po prawej stronie drogi dwukierunkowej.


Ostrzeganie POI cz.4

screenNa drugim ekranie ustawień ostrzegania można określić, czy program ma ostrzegać o punktach położonych przy trasie (określona jest maksymalna odległość tych punktów od trasy oraz odległość w jakiej punkty są wykrywane na drodze), czy położonych w kierunku jazdy (podawany jest kąt i promień wykrywania punktów POI w kierunku ruchu (im większy kąt i promień, tym więcej punktów będzie aktywowało ostrzeganie).

 

 

 

 

 


Przykłady doboru parametrów ostrzegania

screenOstrzeganie przed radarami na drodze:

Ostrzegaj o punktach:  
Powyżej prędkości: 40km/h
Powtarzaj ostrzeżenie co: Raz
Komunikat dźwiękowy: Tak
Informuj o odległości do punktu: Tak
Wyświetlaj informacje: Nie
Pokazuj aż do minięcia Nie

Nie ostrzegaj o POI po lewej 
na drogach dwukierunkowych:

Nie
Położonych przy trasie: Tak
Max. z lewej: 20 m
Max. z prawej: 30 m
Oddalonych w przód max. o: 500 m

screenscreenInformowanie o ciekawych miejscach w okolicy:

Ostrzegaj o punktach:  
Powyżej prędkości: 30km/h
Powtarzaj ostrzeżenie co: 8sek
Komunikat dźwiękowy: Tak
Informuj o odległości do punktu: Nie
Wyświetlaj informacje: Tak
Pokazuj aż do minięcia Nie

Nie ostrzegaj o POI po lewej 
na drogach dwukierunkowych:

Nie
Położonych w kierunki jazdy: Tak
Kąt wykrywania: 60 o
Promień: 500 m

Na ekranie pokazano przykładowy efekt ostrzegania przed punktem należącym do kategorii „Radar, pomiar prędkości” oraz "Ciekawe miejsca" podczas jazdy. System generuje komunikat dźwiękowy, podaje odległość w przypadku pierwszego punktu. Punkty obwiedzione są wyraźną ramką, a skala mapy zmienia się tak, aby je dobrze pokazać. System dla drugiego punktu generuje komunikat dzwiękowy oraz wyświetla informacje o punkcie u góry i u dołu programu.

Własne dźwięki ostrzegania

Można zdefiniować własne dźwięki towarzyszące ostrzeganiu dla danej kategorii punktów POI. W tym celu należy przygotować plik .WAV (najlepiej 22 kHz/8 bit/mono) o nazwie identycznej z nazwą kategorii punktów i wkopiować do kartoteki „Voices” w katalogu instalacyjnym programu.W nawigacji istnieje również możliwość zdefiniowania własnego dzwięku dla wybranego punktu POI. Aby go aktywować, należy:1. Umieścić w kartotece "Voices" przygotowany wcześniej plik .WAV (np. moj.wav).
2. W opisie punktu POI zapisać linię "@@moj".
3. Włączyć ostrzeganie dla wybranej kategorii punktów POI i ustawić na pierwszej zakładce opcje "Wyświetlaj informacje".