Menu podręczne 'Twoje menu'

screenKiedy program działa w trybie pokazywania pozycji GPS, dotknięcie ekranu powoduje wyświetlenie "Twojego menu". Jeżeli użytkownik przez kilka sekund nie wykona żadnej czynności, menu zostanie automatycznie zamknięte, aby uchronić ekran urządzenia przed przypadkowym dotknięciem.

Domyślnie zawiera 6 funkcji, które można zmienić lub rozszerzyć do maks. 12 korzystając z Menu | Ustawienia | Ogólne -> Przyciski.

Komputer -  pozwala otworzyć ekran komputera pokładowego.

Tryb nocny - Włącza/wyłącza tryb nocny programu

Dodaj do POI –kliknięcie tej opcji powoduje dodanie do punktów użyteczności publicznej miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy- punktu GPS, lub punktu z jego lewej lub prawej strony.

Objazd – umożliwia ominięcie odcinka trasy na wybranej odległości.

Dodaj do Ulubionych – jak wyżej, umożliwia dodanie wybranego punkty do Ulubionych.

Trasa - otwiera odpowiedni ekran menu.