Komputer pokładowy

screenW "Twoim menu" oraz w menu Opcje znajduje się opcja 'Komputer'. Za jej pomocą można otworzyć ekran komputera pokładowego w nawigacji. 
Jego wygląd obrazuje kopia ekranu po lewej stronie, a zawiera on następujące informacje:
Sekcja liczników pokazuje aktualnie wybrany zestaw liczników. Liczniki to 4 niezależne zestawy parametrów wyświetlanych przez komputer pokładowy. Można je niezależnie zerować i wybierać do wyświetlania. Każdy zestaw znajduje się na osobnym ekranie, pomiędzy którymi można przechodzić za pomocą strzałek. Do zerowania liczników służy opcja „Reset” znajdująca się na dolnej belce ekranu. Do wstrzymania/uruchomienia obliczeń dokonywanych przez 'Komputer' służy opcja "Pauza". Zestaw A jest zerowany przy każdym uruchomieniu programu i włączeniu urządzenia GPS, zestawy liczników B, C i D są „wieczne" – zliczają wartości aż do ich ręcznego wyzerowania.


Komputer pokładowy cz.2

Sekcja prędkości wyświetla następujące dane aktualnego licznika, od lewej: prędkość maksymalną, prędkość średnią i prędkość średnią liczoną włącznie z czasem postojów. 

Sekcja odległości wyświetla, od lewej: całą odległość przejechaną od uruchomienia systemu (lub wyzerowania licznika) i odległość od ostatniego postoju. Powyżej widać pasek postępu trasy – pokazuje on procent trasy, jaki do tej pory pokonano (oczywiście jedynie w sytuacji, gdy uprzednio wyznaczono trasę). 

Sekcja czasu pokazuje, od lewej: sumaryczny czas jazdy, sumaryczny czas postojów i czas jazdy od ostatniego postoju.