Wyznaczanie trasy

Wscreenyznaczenie trasy wymaga określenia co najmniej dwóch punktów – początku oraz końca trasy. Można je określić na mapie lub skorzystać w tym celu z opcji menu „Prowadź do/ Szukaj” i wybrać opcje START lub CEL w menu kontekstowym. System zapyta, czy wyznaczyć trasę, i zrobi to po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej.

W przypadku skorzystania z opcji „Prowadź do” menu kontekstowego dowolnie wybranego punktu na mapie lub innego obiektu trasa jest wyznaczana pomiędzy aktualną pozycją użytkownika a wybranym punktem, przy czym nawigacja włącza się automatycznie.


Wyznaczanie trasy - przykład

Aby wyznaczyć trasę należy zdefiniować jej punkty. Jeżeli kierujesz samochodem i chcesz dostać się do wyznaczonego miejsca docelowego, wystarczy że podasz jeden punkt.

Przykład: Jak z miejsca, w którym jestem dostać się pod adres Katowice, ul. Korfantego 35?

 • Kliknij przycisk Menu znajdujący się w lewym, dolnym rogu ekranu, po czym wybierz "Prowadź do/Szukaj".
 • Wybierz opcję "Adresy", następnie kliknij w pole znajdujące się tuż pod tekstem "Miasto lub kod".
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź tej którą posiada Twoje urządzenie wpisz 'Kato', pierwszą pozycją na liście powinno być: 'Katowice'. Wybierz ją.
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź sprzętowej wpisz 'Korf' - na liście pojawi się tylko jedna pozycja 'Korfantego Wojciecha, al.' - wybierz ją.
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź sprzętowej wpisz 35 i wybierz odpowiedni adres na liście.
 • Pojawi się okno z szeregiem funkcji, wybierz Prowadź do, oraz przycisk 'V' na kolejnym oknie prezentującym istotne informacje o trasie (możesz tutaj zmienić typ trasy, datę startu albo akceptację dróg płatnych czy promów).
 • Trasa powinna zostać wyznaczona. Udanej drogi!

Jeżeli nie jesteś właśnie w trakcie jazdy, a chcesz zaplanować trasę, to musisz wskazać co najmniej dwa punkty: początek i koniec. Możesz również zaplanować trasę z punktem pośrednim, przez który chcesz przejechać.

Przykład: Jak zaplanować trasę z Warszawy, ul. Żwirki i Wigury 1, do Częstochowy zatrzymując się po drodze w dowolnej restauracji w Piotrkowie Trybunalskim?

 • Jeżeli masz już wyznaczoną jakąś trasę, kliknij przycisk Menu, następnie wybierz "Trasa" i "Skasuj". Potwierdź przyciskiem "V".
 • Kliknij przycisk Menu, wybierz opcję "Prowadź do/Szukaj" następnie "Adresy".
 • Kliknij w pole znajdujące się tuż pod tekstem "Miasto lub kod".
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź sprzętowej wpisz 'Warsz', pierwszą pozycją na liście powinno być: 'Warszawa'. Wybierz ją.
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź sprzętowej wpisz 'zw wi' - na liście pojawi się tylko jedna pozycja 'Żwirki i Wigury' - wybierz ją.
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź sprzętowej wpisz 1 i wybierz odpowiedni adres na liście.
 • W oknie, które się pojawi wybierz opcję Start.
 • Kliknij przycisk Menu, przejdź do opcji "Prowadź do/Szukaj" i wybierz "POI".
 • Kliknij w ikonę z kółkiem, znajdującą się po prawej stronie pola 'W pobliżu miejscowości'.
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź sprzętowej wpisz 'Pio' - na pierwszej pozycji na liście pojawi się "Piotrków Trybunalski". Następnie kliknij pole "Centrum: Piotrków Trybunalski", aby wybrać jako lokalizację, względem której poszukamy restauracji, centrum miasta.
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź sprzętowej wpisz 'Rest' . Kliknij pole 'Kategorie', następnie wybierz kategorię 'Restauracja' oraz uściślając 'Restauracja WSZYSTKIE'. Zobaczysz listę restauracji posortowaną względem odległości od centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Wybierz według własnego uznania. Możesz kliknąć na dowolny z wyników, przejść do kolejnej strony przyciskiem strzałki w prawo i wybrac opcję "Info". Zobaczysz szczegółowe informacje o wybranej restauracji. Jeśli dokonasz już wyboru, kliknij restaurację i następnie wybierz opcję "Via" oraz uszczegółowienie: "Via (punkt)".
 • Kliknij przycisk Menu, wybierz opcję "Prowadź do/Szukaj" następnie "Adresy".
 • Kliknij w pole znajdujące się tuż pod tekstem "Miasto lub kod".
 • Korzystając z klawiatury ekranowej, bądź sprzętowej wpisz 'Czest', pierwszą pozycją na liście powinno być: 'Częstochowa'. Wybierz ją.
 • Aby wybrać centrum miasta kliknij 'Centrum: Częstochowa, Częstochowa, śląskie, Polska'.
 • W oknie, które się pojawi wybierz opcję "Cel". Następnie zaakceptuj parametry klikając "V".
 • Trasa powinna zostać wyznaczona. Udanej drogi!


Wyznaczanie trasy cz.2

Przebieg wyznaczonej trasy można zmodyfikować za pomocą punktów VIA (ustawia się je również za pomocą menu kontekstowego). Punkty VIA wymuszają przejście trasy przez dane miejsce. Istnieje możliwość wyboru rodzaju punktu VIA:
 • VIA (okolica) - powoduje powstanie Inteligentnego punktu VIA. Położenie takiego punktu w chwili wyznaczania trasy jest określane tylko w przybliżeniu, a później dostosowywane do jej przebiegu. Punkt ten służy wstępnemu określeniu przebiegu trasy, która będzie dostosowana w taki sposób, żeby optymalnie zbliżyć się do wybranego punktu na pewną odległość (zależną od wielkości miasta, w którym punkt się znajduje).
 • VIA (punkt) - wymusza przejście trasy dokładnie przez dany punkt. W przypadku wyboru miasta, bez ulicy, trasa będzie przebiegała przez centrum.
Przed zatwierdzeniem trasy do nowego celu, system może zapytać, czy usunąć niezaliczone punkty VIA z poprzedniej trasy.


Wyznaczanie trasy cz.3

Kolejność punktów trasy można zmienić w menu „Trasa” w opcji „Informacje” na ekranie „Punkty trasy”. Można tam również znaleźć wiele wartościowych informacji na temat wyznaczonej przez nas trasy: listę manewrów, analizę odległości i czasu przejazdu na różnych kategoriach dróg itp.

Moment rozpoczęcia trasy można na ustawić klikając na przycisk "Data startu". System wybierze trasę z przy pomocy danych z systemu Traffic uwzględniając ograniczenia czasowe oraz przepustowość drogi w momencie kiedy trasa do niego dotrze.

Trasę powrotną – do punktu START – można wyznaczyć za pomocą opcji „Odwróć” w menu „Trasa”.
 
Typ trasy zmienia się po wybraniu tej opcji na pierwszym ekranie menu „Trasa”. System obsługuje następujące typy tras:

screen


Szybka

Wyznaczona trasa będzie prowadzić po drogach, dla których czas przejazdu będzie możliwie najkrótszy, również skrótami.


Optymalna

Wyznaczona trasa będzie uwzględniała parametry trasy Szybkiej i Krótkiej, czyli zarówno przepustowość poszczególnych dróg, jak i całkowitą długość trasy. Oznacza kompromis pomiędzy trasa szybką a krótką.


Łatwa

Trasa Łatwa pozwala mniej doświadczonym użytkownikom dróg zaplanować trasę w taki sposób, by jej przejechanie było możliwe najłatwiejsze. Przy planowaniu trasy program w miarę możliwości stara się omijać skręty w lewo, oraz unika zawracania. Jednocześnie, tam, gdzie będzie to możliwe, program pracując w trybie trasy Łatwej stara się nie prowadzić przez ronda. Przy wyborze dróg przejazdu, priorytet nad danymi SmartRoutes/ LiveDrive! mają drogi możliwie najwyższej kategorii.


Krótka

Prowadzi najkrótszą możliwą trasą, nawet jeśli potrwa to dłużej, unika jednak najgorszych kategorii dróg.


Piesza

Wyznaczona trasa nie uwzględnia kierunków ulic, zakazów wjazdu ani kategorii dróg. Opcja przydatna w przypadku poruszania się pieszo lub rowerem. Nie prowadzi drogami międzynarodowymi ani autostradami.


Terenowa

Wyznaczona trasa będzie możliwie najkrótsza i nie uwzględni kategorii dróg. Przejazd po najkrótszej trasie może prowadzić po odcinkach dróg niższych kategorii z gruntowymi włącznie.
Ten typ trasy nie jest dostępny w trybie "prostym" menu.


Przełajowa

Wyznaczona trasa będzie prowadziła bezpośrednio do celu, po linii prostej bez względu na uwarunkowania terenu. Trasa taka nie wykorzystuje sieci dróg. (Nie jest dostępna w trybie "prostym" menu).