Wygląd i zachowanie systemu w trybie nawigacji

screenJeżeli odbiornik sygnału GPS został podłączony i poprawnie skonfigurowany, a trasa wyznaczona, AutoMapa samoczynnie przejdzie w tryb nawigacji. W tym trybie mapa zachowuje się tak jak w przypadku trybu pokazywania pozycji GPS. W trakcie nawigacji,  kierując się czasem podawanym przez system GPS oraz porą roku, AutoMapa potrafi przyciemnić kolory wyświetlanej mapy i innych elementów ekranu tak, aby jasny ekran nie przeszkadzał w jeździe nocą.

Ponadto na mapie wyświetlana jest trasa(przejechany już fragment odróżniony jest odmiennym kolorem), na drodze pojawiają się słupki kilometrowe (pikietaż), a także strzałki najbliższych manewrów.

Na ekranie wyświetlany jest panel pilota, informujący o najbliższym manewrze (jednocześnie każdy manewr będzie poprzedzany komunikatem głosowym, zawierającym podobne informacje), a także o nazwie ulicy, której manewr dotyczy. Nazwę ulicy poprzedza dodatkowo numer drogi oraz pikietaż, czyli kilometr drogi. Informacje z panelu pilota przedstawione na ekranie po prawej stronie należy odczytać następująco: za 130 metrów na użytkownika czeka zakręt w prawo w ulicę Czerniakowską, do celu jest jeszcze 583 km. Cel powinien zostać osiągnięty za 8 godziny i 17 minuty. Aktualna prędkość wynosi 40km/h.


screenWewnątrz każdej mapy (dla wielu polskich miast) zaszyte zostały informacje o REALNYCH ograniczeniach prędkości dla danego fragmentu drogi. System porównuje aktualną prędkość pojazdu z ograniczeniem prędkości obowiązującym na fragmencie  drogi, na którym pojazd sie znajduje, a w momencie jego przekroczeniawyświetla znak przekroczenia prędkości wraz z wartością maksymalnej prędkości dozwolonej oraz podkreśla aktualną prędkość pojazdu zmieniając kolor sekcji "Prędkość" na czerwono. Klikniecie na znak pozwala na wyłączenie wyświetlania informacji o przekroczeniu prędkości.

W przypadku poruszania sie po obszarze zabudowanym zostanie wyświetlona ikona informacyjna: tablica.

Stuknięcie w poszczególne sekcje panelu wskazań umożliwia przełączanie sekwencyjne pomiędzy wielkościami: Aktualna godzina (według GPS), pozostały czas do celu, godzina dojazdu do celu, Aktualna prędkość,  odległość od celu, następny manewr (kolejny po najbliższym). Po kliknieciu w odległość do najbliższego manewru symbol manewru lub nazwę ulicy kolejnego manewru, pokazany zostaje najpierw fragment trasy w oddaleniu a następnie cala trasa. Trzecie kliknięcie powoduje powrót do pokazywania pozycji.

W razie konieczności zjechania z wyznaczonej przez AutoMapę trasy, jedź dalej i nie przejmuj się – program automatycznie wyznaczy nową trasę do celu, uwzględniając nową sytuację na drodze.

screenFunkcja autokorekty trasy utrzymuje proces automatycznej nawigacji wtedy, gdy odbiornik GPS zasygnalizuje zjechanie z trasy. Przyczyn zjechania z trasy może być wiele: korek, przebudowa drogi, wypadek, błąd kierowcy, błąd na mapie, niedokładny odczyt GPS itp. W praktyce zdarza się to często. Dzięki autokorekcie trasy kierowca nie musi samodzielnie podejmować prób powrotu na wyznaczoną trasę ani ręcznie wyznaczać nowej z miejsca, gdzie się aktualnie znajduje – AutoMapa zrobi to za niego. Po stwierdzeniu, że kierowca zjechał z wyznaczonej wcześniej trasy, AutoMapa odczekuje kilka sekund (aby się upewnić, że nie jest to planowy manewr, np. ominięcie zatoru małym łukiem), a następnie automatycznie wyznacza nową trasę według podanych wcześniej punktów, rozpoczynając ją w miejscu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.


Asystent Pasa Ruchu

Asystent Pasa Ruchu to system  ułatwiający kierowcom pokonywanie skomplikowanych skrzyżowań. AutoMapa wskazuje, które pasy ruchu należy wybrać, aby płynnie pokonać europejskie skrzyżowania. System aktywuje się sam, wtedy gdy w mapie są odpowiednie dane. Nie można go włączyć lub wyłączyć ręcznie.

System Asystent Pasa Ruchu w pierwszej kolejności został wprowadzony dla państw europejskich. Asystent Pasa Ruchu dla Polski został wprowadzony w wersji 6.6.0.

screen