Menu podręczne 'Twoje menu' w trybie nawigacji

screenDotknięcie ekranu podczas nawigacji, podobnie jak w trybie pokazywania pozycji, otwiera menu podręczne "Twoje menu". Różni się ono od menu głównego w następujących pozycjach:

  • Dodaj do POI – kliknięcie tej opcji powoduje dodanie do punktów użyteczności publicznej miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy- punktu GPS, lub punktu z jego lewej lub prawej strony.
  • Dodaj do Ulubionych – jak wyżej, umożliwia dodanie wybranego punkty do Ulubionych.
  • Tryb nocny - włącza/wyłącza tryb nocny programu.
  • Komputer - pozwala otworzyć ekran komputera pokładowego systemu.
  • Objazd – umożliwia ominięcie odcinka trasy na wybranej odległości.