Nawigacja

Nawigacja to tryb pracy programu, w którym pokazuje pozycję użytkownika na mapie (jeśli włączony jest GPS) i wyznaczoną trasę. W trybie nawigacji program prowadzi do celu, pokazując na ekranie wyznaczoną trasę i pozycję pojazdu oraz wyświetla panel pilota informujący o kolejnych manewrach do wykonania, któremu towarzyszą i wypowiada je w postaci komunikatów dźwiękowych.

Istnieją 2 sposoby rozpoczęcia nawigacji: 

  • wybór punktu docelowego przy użyciu opcji „Prowadź do”: system wyznacza trasę, prezentując ją w całości na ekranie, wypowiada komunikat o jej długości i czasie potrzebnym do osiągnięcia celu i po kilku sekundach uruchamia nawigację, lub
  • wyznaczenie trasy z punktami START i CEL, a następnie uruchomienie GPS lub włączenie nawigacji (jeśli GPS był już włączony).