Menu uproszczone i menu ekspert

Program domyślnie uruchamia się w trybie „uproszczonym” interfejsu. W trybie tym mamy dostęp jedynie do najważniejszych opcji systemu. Tryb „prosty” możemy włączyć/wyłączyć wybierając opcję „Menu proste” w menu głównym systemu.
Różnice tych trybów sprowadzają się ilości dostępnych opcji w menu trasa , menu POI i menu "Prowadź do/Szukaj".