Mapa

Program może funkcjonować na trzy różne sposoby:

  • w trybie przeglądania mapy, bez włączonego odbiornika GPS,
  • w trybie pokazywania pozycji/śledzenia - z włączonym odbiornikiem GPS, jednak bez wyznaczonej trasy podróży,
  • oraz w trybie nawigacji – z włączonym odbiornikiem GPS oraz wyznaczoną trasą.

mapa

Przegladanie mapy cz.1

Jest to najprostszy tryb, w jakim może pracować program i nie wymaga przy tym podłączenia odbiornika GPS. Pozwala on na przeglądanie mapy, znajdowanie punktów adresowych, czy też punktów użyteczności publicznej (POI, ang. Points of Interest). Ponadto umożliwia wyznaczenie trasy między wybranymi punktami i prześledzenie jej na mapie.W przypadku stuknięcia w dowolne miejsce na mapie lub ikonę obiektu na niej wyświetlanego pokazuje się „dymek" z opisem tego miejsca: nazwa ulicy i miejscowości, adres budynku, opis punktu POI lub punktu ulubionego. Opis wyświetla się również na belce, w dolnej części ekranu.

Przegladanie mapy cz.2

Dzięki programowi można odnaleźć szukane miejsca na mapie na kilka sposobów.Jednym z nich jest przesuwanie mapy przy pomocy rysika/palca oraz użycie narzędzi do zmiany skali, w której jest ona wyświetlana. Sposób ten jest dobry, jeżeli dokładnie wiadomo, w którym rejonie mapy znajduje się poszukiwany punkt, i nie wymaga wpisywania nazw w oknie wyszukiwania. 
W przeszukiwaniu mapy szczególnie przydatna jest również funkcja powiększania mapy prostokątem.

Przesuwanie i powiększanie mapy

Można zmieniać aktualnie wyświetlany fragment mapy, przesuwając mapę. Każdy ruch rysika/palca po ekranie powoduje przesunięcie mapy we wskazanym kierunku. Skala, w której jest wyświetlana mapa, nie ulega przy tym zmianie.Jeżeli użytkownik chce zobaczyć interesujący go fragment w większym przybliżeniu, może skorzystać z trybu powiększania mapy prostokątem.

buttonDomyślnie funkcja Przełącz na tryb przesuwania/powiększania mapy przypisana jest do przycisku ekranowego  ukrywającego przyciski ekranowe i suwak, aby przyłączyć się pomiędzy trybem  powiększania, a trybem powiększania mapy należy owy przycisk nacisnąć i przytrzymać, nastąpi zmiana trybu oraz zmiana ikony przycisku.

undefined

Podczas przesuwania mapy można zmieniać jej skalę tak, aby dostosować ją do własnych potrzeb. Do zmiany skali posłużyć może również Suwak skali.


undefined

Funkcja pomiarów długości/obszaru

Funkcja pomiarów długości/obszaru jest dostępna na drugiej zakładce w menu kontekstowym (tylko menu zaawansowane). Po jej wybraniu na mapie pojawia się prosty interfejs u góry ekranu mapy.

Od tego momentu każde kliknięcie na mapie definiuje punkt łamanej/obrysu. Kliknięcie w ostatni punkt kasuje go (możliwość korekty). Kliknięcie w dowolny '+' dostawia nowy punkt między dwoma innymi punktami. Kiedy kliknięcie w punkt zaznaczy dwie linię na czerwono, można przesunąć punkt, klikając w inne miejsce. Obliczenia są w czasie rzeczywistym, po każdym kliknięciu są odświeżane.

licz. pow. - włącza/wyłącza liczenie powierzchni obszaru.

Wyczyść -  kasuje zaznaczony obszar.

x - zamyka interfejs.


Funkcja pokaż całą mapę

Pokazuje ona całą mapę w maksymalnej skali. Funkcję tą znajdziemy w Ustawieniach > ogólne > przyciski..., gdzie będziemy mogli przypisać ją do jednego z klawiszy sprzętowych urządzenia.


Suwak skali

w programie

Jeśli przesuniesz Suwak w dół, mapa będzie się przybliżać ukazując coraz więcej szczegółów. Przesunięcie Suwaka w górę daje odwrotny efekt – mapa oddala się, a szczegóły znikają.

Na suwaku skali umieszczona jest podziałka odnosząca się do szerokości mapy widocznej na ekranie.

Suwak przybliża lub oddala mapę względem tzw. punktu nawigacyjnego/kursora pozycji, oznaczonego na mapie symbolem „celownika”. Położenie punktu nawigacyjnego/kursora pozycji można zmienić, stukając w wybrane miejsce na mapie.Uwaga: tryb 3D jest automatycznie wyłączany przy wyższych wartościach skali.Półprzeźroczysty suwak skali można schować/pokazać przy pomocy przełącznika przycisków ekranowych w lewym dolnym rogu ekranu.

Kompas

Kompas jest wyświetlany w lewej, górnej części ekranu jako strzałka z literką „N”, wskazującą kierunek północny.Stuknięcie w kompas sprawi, że mapa ustawi się górą na północ.Jest to element domyślnie wyłączony.

Strzałka kierunku do punktu trasy

Wyświetlana jest ona w prawym górnym rogu ekranu i wskazuje kierunek prowadzący do kolejnego punktu trasy (element domyślnie wyłączony).Powyższe elementy można ukryć/pokazać, korzystając z ustawień mapy w menu ustawień.