Instalacja programu AutoMapa

Instalacja programu AutoMapa na urządzeniu przenośnym

Sposób instalacji zależy od tego, na jakim nośniku znajduje się AutoMapa.
W przypadku AutoMapy dostarczonej na karcie pamięci, włożenie karty do urządzenia nawigacyjnego spowoduje automatyczną instalację programu i map. Możesz więc pominąć poniższe instrukcje instalacji i przejść od razu do rozdziału "PIERWSZE URUCHOMIENIE".
W przypadku AutoMapy dostarczonej na płycie DVD, instalację można wykonać z płyty lub z plików instalacyjnych pobranych z http://www.automapa.pl/.
Wersja nagrana na płycie może być starsza, niż wersja dostępna na WWW, dlatego zawsze zachęcamy do pobrania i zainstalowania najnowszej wersji ze strony http://www.automapa.pl/.

UWAGA: Na urządzeniach z systemem Windows Mobile 5 lub nowszym mogą pojawić się pytania o pozwolenie na uruchomienie programu – należy je zaakceptować.

UWAGA: Numer licencji znajduje się na karcie licencyjnej, bezpośrednio na karcie pamięci lub na opakowaniu karty pamięci. Przypominamy o konieczności zachowania numeru licencji w bezpiecznym miejscu, tak by w razie utraty lub zniszczenia sprzętu nawigacyjnego możliwe było odtworzenie instalacji i przeniesienie licencji na nowe urządzenie.

Instalacja z płyty lub plików pobranych z http://www.automapa.pl/

1. Jeśli instalujesz AutoMapę na kartę pamięci umieść ją w czytniku kart wbudowanym lub podłączonym do komputera PC. Jeśli nie masz czytnika kart lub chcesz umieścić AutoMapę bezpośrednio w pamięci wbudowanej w urządzenie nawigacyjne, podłącz to urządzenie do komputera PC. Następnie nawiąż połączenie za pomocą programu komunikacyjnego ActiveSync (w wersji 4.5 lub nowszej), lub Centrum Synchronizacji (wbudowany w Windows Vista). W momencie rejestracji komputer PC powinien mieć dostęp do Internetu.

2. Uruchom instalator pobrany z http://www.automapa.pl/ lub włóż płytę instalacyjną AutoMapy do napędu DVD. (Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, kliknij dwukrotnie na ikonę „Mój komputer”, a następnie na ikonę napędu DVD i wybierz program Setup.exe).

3. Wybierz język, w którym program instalacyjny będzie się z Tobą komunikował, a następnie zdecyduj, jak ma zostać zainstalowana AutoMapa (wybierz urządzenie, na którym będzie instalowana) oraz, które elementy chcesz zainstalować
(wersje językowe, dodatek AutoStart dla wybranego modelu urządzenia, itp.).

4. Podaj numer licencji oraz swoje dane. AutoMapa zostanie zarejestrowana. Możesz teraz wybrać czy chcesz instalować całość mapy czy jej kawałek. Edytor obszarów pozwoli Ci na wycięcie z całej mapy interesującego Cię fragmentu.

5. Po zakończeniu instalacji i rejestracji program AutoMapa jest gotowy do użycia. Sposób uruchomienia zależeć może od rodzaju urządzenia nawigacyjnego. Na typowym urządzeniu przenośnym typu PocketPC / Smartphone program AutoMapa uruchomić można wybierając go z menu „Start” lub bezpośrednio z ekranu startowego. Na urządzeniu typu PND (czyli dedykowanym do nawigacji) AutoMapa jest najczęściej dostępna bezpośrednio z menu na ekranie urządzenia.

mapa

UWAGA: W przypadku instalacji na komputerze przenośnym polecamy instalację całości oprogramowania i map na karcie pamięci. Karta powinna zostać sformatowana przed wykonaniem instalacji. Dzięki temu AutoMapa będzie działać znacznie szybciej.

Umieszczenie karty w czytniku podłączonym do komputera PC wielokrotnie przyspieszy proces instalacji.

Aktualizacja oprogramowania AutoMapa

Aby wykonać aktualizacje oprogramowania, należy wejść w Ustawienia > Ogólne > Aktualizacje...

undefined>Okno to służy do ręcznego lub automatycznego pobierania najnowszych wersji programu i map. Aktualizacje można dokonać na urządzeniach z bezpośrednim dostępem do internetu lub za pomocą synchronizacji przez program ActiveSync 4.5 (Win XP) / Centrum synchronizacji (Vista/Win 7).

Aktualizuj program - uruchamia aktualizacje. W trakcie aktualizacji pojawi się komunikat ostrzegający o możliwości naliczeniu opłat za transfer danych. Następny komunikat poinformuje użytkownika ile danych należy pobrać. Listę plików do pobrania, można obejrzeć po kliknięciu przycisku Lista plików. Po pobraniu danych, ostatni komunikat może zaproponować zamknięcie aplikacji w celu zakonczenia procesu aktualizacji (w przypadku aktualizacji programu).

Aktualizuj co - określa się czy aktualizacje wykonujemy ręcznie lub automatycznie co wybrany okres.

tylko przez ActiveSync - zaznaczenie tej opcji powoduje wykonuwanie aktualizacji tylko za pomocą ActiveSync/Centrum synchronizacji.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu AutoMapy wyświetlany jest zestaw ważnych komunikatów dotyczących jej bezpiecznego i wygodnego użytkowania. Po ich zaakceptowaniu możesz rozpocząć nawigację, przejść do przeglądania mapy lub ustawić parametry połączenia z odbiornikiem GPS. W większości przypadków urządzenie GPS zostanie wykryte automatycznie. Po wykryciu GPS, numer portu COM pojawi się przy pozycji "Ustaw GPS" widocznej na ilustracji obok. Wykrywanie trwa zwykle od kilku sekund do kilku minut w przypadku uruchomienia programu po długim czasie i braku aktualnych danych GPS. Jeśli AutoMapa nie wykryje ustawień automatycznie, ustaw ręcznie odpowiednie parametry (numer portu i prędkość transmisji) oraz w przypadku urządzenia z zewnętrznym odbiornikiem GPS, wykonaj odpowiednie połączenie (dotyczy to również podłączenia Bluetooth). Sposób wykonania podłączenia i właściwe jego parametry powinny być opisane w dokumentacji urządzenia.

Opcja „Prowadź do” pozwala na wybór miejsca podróży natychmiastowe rozpoczęcie nawigacji (oczywiście pod warunkiem poprawnej konfiguracji urządzenia GPS), natomiast opcja „Mapa” umożliwia przeglądanie mapy.

screen