Indeks pojęć

A

Adresy

Wyszukiwanie kraju

Ostatnio wyszukiwane

Wyszukiwanie

Aktualna pozycja

B

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Blokady

Blokowanie, odblokowywanie odcinka

C

Cel podróży, określanie

D

Dane pojazdu

Postoje

Średnie prędkości

Dźwięki

Ostrzedania

H

Historia

Wyświetlanie

J

Jazda, informacje

Czas jazdy

Czas postoju

Przebyty dystans

K

Kartoteki

Icons

Voices

Kategorie POI

Dodawanie

Wyświetlanie

Zmiana ikony

Klawiatura

Automatyczne zwijanie

Wyświetlanie

Kompas

Komputer pokładowy, wyświetlanie

Komunikaty

Informujące o manewrach

Kontakty, wyszukiwanie adresów

Kursor mapy

L

Liczniki

M

Manewry

Informacje

Komunikaty

Mapa

Powiększanie prostokątem

Przeglądanie

Przesuwanie

Zmiana skali

Menu

Ekspert

Podręczne

Proste

N

Nawigacja, rozpoczęcie

O

Objazd

Kasowanie

Ustawianie

Ostrzeganie POI

Dźwięki ostrzegania

Parametry

Punkty przy trasie/ w kierunku jazdy

Punkty użytkownika/ wbudowane

Radary, niebezpieczne miejsca

Ramka ostrzegawcza

P

Pilot, Włączenie/Wyłączenie

POI (Punkty użyteczności publicznej)

Dodawanie

Dzwonienie na numer zawarty w opisie

Ikony kategorii

Informacje

Kategorie

Ostrzeganie

W danym mieście

Wbudowane, Użytkownika

Wyświetlanie

POI, Zarządzanie

Ekran edycji

Filtrowanie listy

Importowanie

Prędkość

Informacje

Średnia

Prowadź do

Punkty na mapie

Dodawanie do ulubionych

Wybór

Wyświetlanie na mapie

Punkty Ulubione

Punkty trasy (START, CEL, VIA)

S

Skala

Mapy

Suwak

T

'Twoje menu'

Traffic

Trasa

Blokady

Modyfikacja

Pasek postępu

Powrotna

Typ

Wyznaczanie

Tryb nocny

Włączenie/ Wyłączenie

Tryby 2D i 3D

Automatyczne włączanie

Tryby programu

Nawigacja

Pokazywanie pozycji

Przeglądanie mapy

Typ trasy

U

Ulubione

Dodawanie

Ekran edycji

Kasowanie, powielanie, przesuwanie

Samochód

Wyszukiwanie

Adresów

Adresów z książki adresowej

Poprzednio wybieranych

Punktów POI

Ulubionych