Blokady tymczasowe

Podobnie działa opcja „Objazd”, lecz dotyczy ona odcinka trasy o zadanej długości. Funkcja ta przydatna jest w sytuacji, gdy np. widać z przodu sznur stojących samochodów, np. o szacunkowej długości 500 m. Stuknięcie w „Objazd”, a następnie w „Następnych 500 m” poskutkuje zablokowaniem przez system wszystkich odcinków od najbliższego skrzyżowania na długości 500 m wyznaczonej uprzednio trasy. Blokady objazdów można usunąć opcją „Objazd|Kasuj objazdy”.
Blokady do objazdów są automatycznie usuwane po zamknięciu programu.