Blokady na drogach

screenOdcinki dróg na mapie można swobodnie blokować, tak aby były pomijane w algorytmie wyznaczania trasy. Trasa będzie je wtedy pomijała, uznawszy za nieprzejezdne. Blokady na drogach mogą mieć ustalony czas ważności, z datami rozpoczęcia i zakończenia.

Odcinki z zakazem ruchu można również odblokować dla tras: potraktowany w ten sposób odcinek drogi będzie wykorzystywany w nawigacji. Odblokowane przez użytkownika odcinki są zaznaczona na mapie odrębnym kolorem.

Aby zablokować odcinek (opcja ta nie jest dostępna w trybie prostym) należy otworzyć na nim menu kontekstowe (patrz rozdział „Menu kontekstowe") i wybrać opcję „Blokuj odcinek”. System zapyta, czy przypisać do blokady datę wygaśnięcia. Jeśli tak, należy ją podać. W taki sam sposób można udrożnić do ruchu odcinek oznaczony jako nieprzejezdny na mapie – opcja ta nosi nazwę „Odblokuj odcinek”. Następnie można podać datę rozpoczęcia lub/i zakończenia blokady. Odcinek jest zwykle blokowany pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami. Oczywiście istnieje możliwość zablokowania pojedynczego kierunku ruchu w przypadku wielopasmowej szosy.

Program udostępnia również możliwość blokowania calych obszarów. Postępując analogicznie do przypadku blokowania odcinka należy z menu kontekstowego wybrać opcję "Blokuj obszar". System przejdzie w tryb wyświetlania mapy. Zaznaczając prostokątny obszar na mapie wskazuje się obszar objęty blokadą, w którym wszystkie odcinki (zgodnie z zasada blokowania odcinków od skrzyżowania do skrzyżowania) należące do obszaru ulegną blokadzie. Zablokowany obszar można odblokować wybierając z menu kontekstowego opcję "Odblokuj obszar".

Identyczne kroki należy wykonać (już bez pytań o daty), aby zdjąć założoną blokadę – opcja „Odblokuj odcinek”. Można również zmodyfikować datę wygaśnięcia blokady (opcja „Parametry blokady").


Blokady na drogach cz.2

screenBlokady można również obsługiwać opcją „Blokady” w menu Trasa. Na ekranie widać wtedy listę wszystkich założonych blokad: blokady zaznaczone są czerwonym kółkiem (jak zakaz ruchu), a odblokowane odcinki – kółkiem szarym. Można tam: obejrzeć blokadę na mapie, usunąć ją lub zmienić jej datę rozpoczęcia lub/i wygaśnięcia, można również usunąć wszystkie blokady. Blokady można zapisać do pliku, wczytać, dodać z pliku lub zaimportować je z poprzednich wersji systemu.
Analogicznie możliwe jest przeglądanie zablokowanych obszarów - lista dostępna po kliknięciu przycisku "Obszary".
Na powyższych ekranach widać zablokowany obszary.