fbpx
6 grudnia 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1912)


Precyzja: 1 m. dokładność nominalna map w największych miastach
5-12 m. dokładność poza największymi miastami


Drogi: 734 tys. km. dróg wszystkich kategorii
100% stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania
403.9 tys. km. dróg gruntowych
3.27 tys. km. autostrad (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy)


Miejscowości: 116.479 miejscowości i osad
79.175 nawigacyjnych planów miejscowości i map
88% populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości
940 nawigacyjnych planów miast
100% populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi
53 tys. miast i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi
96% populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami
940 miast z kształtami budynków i punktowymi adresami
100% populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami
9139 miast i miejscowości z kompletem nazw ulic
116 tys. miast i miejscowości z budynkami 3D (z wysokością)
940 miast z budynkami 3D (z wysokością)


Budynki: 13.96 mln kształtów pojedynczych budynków (2D i 3D)
13.63 mln kształtów poszczególnych budynków (3D)
8.26 mln adresów poszczególnych budynków (dokładnych punktowych)


Punkty POI: 1.062.320 punktów użyteczności publicznej (POI)


Inne: 286 tys. obszarów zabudowy
58 tys. obszarów użyteczności publicznej i przemysłowej
64 tys. jezior
137 tys. km. rzek i cieków wodnych (kanałów, etc.)
158 tys. obszarów leśnych
29.9 tys. km. linii kolejowych
13.7 tys. przejazdów kolejowych (ostrzeganie!)
25 tys. sygnalizacji świetlnej

Zmiany w mapach obejmują m.in:

  • Jedyne w Polsce pełne pokrycie kraju budynkami 3D
  • Ponad 80 tys. nowych punktów adresowych przypisanych do konkretnych budynków
  • Zmiana organizacji ruchu na węźle Porosły/k. Białegostoku
  • Duża aktualizacja punktów POI

Gotowe do odblokowania w chwili oddania drogi do ruchu:

  • obwodnica Lubaczowa
  • obwodnica Strzyżowa w ciągu DW988
  • obwodnica Myśliny w woj. opolskim
  • obwodnica Zbludowic i Sukowa w woj. świętokrzyskim
  • łącznik obwodnicy Inowrocławia
  • trzy odcinki trasy S17 na południe od Garwolina

AutoMapa Traffic


AutoMapa Traffic to technologia pozwalająca na wyznaczanie tras z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drogach. Korki? Zatory? Objazdy? Dzięki danym LiveDrive! zbieranym w czasie rzeczywistym AutoMapa na bieżąco analizuje ruch drogowy i zmienia trasę w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć do celu podróży. Dane LiveDrive! wspierane są przez potężną bazę danych SmartRoutes będącą zapisem historycznego rozkładu ruchu drogowego. Połączenie tych dwóch rozwiązań pozwala na precyzyjną nawigację, dokładne określenie godziny dojazdu oraz ominięcie korków i zamkniętych odcinków dróg. Bez względu na zasięg sieci komórkowych.

AutoMapa Europe

AutoMapa Europe zawiera najnowsze dane Europy dostarczone przez firmę HERE oraz autorskie mapy Polski.

*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33°36'N i 71°55'N oraz południkami 10°52'W i 46°40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Kazachstanu, Islandii, Wysp Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.

Zobacz, jak zwiększa się dokładność map w wybranych krajach Europy w ciągu ostatnich miesięcy:

mapchanges.navigation.com