fbpx
4 lutego 2020

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 2001)


Precyzja: 1 m. dokładność nominalna map w największych miastach
5-12 m. dokładność poza największymi miastami


Drogi: 735.5 tys. km. dróg wszystkich kategorii
100% stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania
404.1 tys. km. dróg gruntowych
3.27 tys. km. autostrad (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy)


Miejscowości: 116.481 miejscowości i osad
79.175 nawigacyjnych planów miejscowości i map
88% populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości
940 nawigacyjnych planów miast
100% populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi
53 tys. miast i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi
96% populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami
940 miast z kształtami budynków i punktowymi adresami
100% populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami
9153 miast i miejscowości z kompletem nazw ulic
116 tys. miast i miejscowości z budynkami 3D (z wysokością)
940 miast z budynkami 3D (z wysokością)


Budynki: 13.9 mln kształtów pojedynczych budynków (2D i 3D)
13.6 mln kształtów poszczególnych budynków (3D)
8.2 mln adresów poszczególnych budynków (dokładnych punktowych)


Punkty POI: 1.065.953 punktów użyteczności publicznej (POI)


Inne: 286 tys. obszarów zabudowy
58 tys. obszarów użyteczności publicznej i przemysłowej
64 tys. jezior
137 tys. km. rzek i cieków wodnych (kanałów, etc.)
158 tys. obszarów leśnych
29.9 tys. km. linii kolejowych
13.7 tys. przejazdów kolejowych (ostrzeganie!)
25 tys. sygnalizacji świetlnej

Mapy 2001 Beta a w nich m.in.:

  • poprawa przebiegu tras: Południowa Obwodnica Olsztyna oraz węzeł Rzęśnica
  • odcinek trasy DW992 w Jaśle
  • odcinek trasy DW987 w Kolbuszowej
  • zmiany organizacji ruchu na odcinku budowy metra na Woli w Warszawie
  • zmiany organizacji ruchu na budowie trasy S17 Kołbiel - Zakręt
Przygotowane do odblokowania w chwili faktycznego oddania do użytku:
  • obwodnica Pieniężna w ciągu DW507
  • odcinek trasy DW984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z mostem na Wisłoce

AutoMapa Traffic


AutoMapa Traffic to technologia pozwalająca na wyznaczanie tras z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drogach. Korki? Zatory? Objazdy? Dzięki danym LiveDrive! zbieranym w czasie rzeczywistym AutoMapa na bieżąco analizuje ruch drogowy i zmienia trasę w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć do celu podróży. Dane LiveDrive! wspierane są przez potężną bazę danych SmartRoutes będącą zapisem historycznego rozkładu ruchu drogowego. Połączenie tych dwóch rozwiązań pozwala na precyzyjną nawigację, dokładne określenie godziny dojazdu oraz ominięcie korków i zamkniętych odcinków dróg. Bez względu na zasięg sieci komórkowych.

AutoMapa Europe

AutoMapa Europe zawiera najnowsze dane Europy dostarczone przez firmę HERE oraz autorskie mapy Polski.

*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33°36'N i 71°55'N oraz południkami 10°52'W i 46°40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Kazachstanu, Islandii, Wysp Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.

Zobacz, jak zwiększa się dokładność map w wybranych krajach Europy w ciągu ostatnich miesięcy:

mapchanges.navigation.com