O aplikacji – AutoMapa
12 czerwca 2020

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 20.09)


Precyzja: 1 m. dokładność nominalna map w największych miastach
5-12 m. dokładność poza największymi miastami


Drogi: 741.5 tys. km. dróg wszystkich kategorii
100% stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania
407.0 tys. km. dróg gruntowych
3.31 tys. km. autostrad (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy)


Miejscowości: 118.444 miejscowości i osad
79.175 nawigacyjnych planów miejscowości i map
88% populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości
944 nawigacyjnych planów miast
100% populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi
53 tys. miast i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi
96% populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami
944 miast z kształtami budynków i punktowymi adresami
100% populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami
9378 miast i miejscowości z kompletem nazw ulic
116 tys. miast i miejscowości z budynkami 3D (z wysokością)
944 miast z budynkami 3D (z wysokością)


Budynki: 13.9 mln kształtów pojedynczych budynków (2D i 3D)
13.6 mln kształtów poszczególnych budynków (3D)
8.3 mln adresów poszczególnych budynków (dokładnych punktowych)


Punkty POI: 1.098.301 punktów użyteczności publicznej (POI)


Inne: 286 tys. obszarów zabudowy
58 tys. obszarów użyteczności publicznej i przemysłowej
624 tys. jezior
235 tys. km. rzek i cieków wodnych (kanałów, etc.)
158 tys. obszarów leśnych
29.9 tys. km. linii kolejowych
15.8 tys. przejazdów kolejowych (ostrzeganie!)
25 tys. sygnalizacji świetlnej

Z przyjemnością informujemy o drugiej w roku 2020 aktualizacji danych mapowych, zawierającej m.in.:

  • Oddany do użytku ostatni fragment obwodnicy Kluczborka
  • Oddany do użytku odcinek DW935 Rybnik - Żory
  • Obwodnicę Starych Kupisk w ciągu DW645
  • Gruntowną aktualizację siatki dróg w miastach Augustów i Suwałki
  • Aktualizację dróg numerowanych w Lublinie
  • Kolejne duże zasilenie bazy adresowej, ponad 88 000 unikalnych adresów
Oraz przygotowane do odblokowania w chwili faktycznego oddania do użytku:
  • Obwodnicę Czałczyna w ciągu DW728
  • Nowy most w Nowym Korczynie na DW973
  • Odcinek autostrady A2 na odcinku Węzeł Lubelska (S17/A2) - obwodnica Mińska Mazowieckiego
  • Odcinek S2 od ulicy Przyczółkowej w Warszawie do Węzła Lubelska (S17/A2)

AutoMapa Traffic


AutoMapa Traffic to technologia pozwalająca na wyznaczanie tras z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drogach. Korki? Zatory? Objazdy? Dzięki danym LiveDrive! zbieranym w czasie rzeczywistym AutoMapa na bieżąco analizuje ruch drogowy i zmienia trasę w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć do celu podróży. Dane LiveDrive! wspierane są przez potężną bazę danych SmartRoutes będącą zapisem historycznego rozkładu ruchu drogowego. Połączenie tych dwóch rozwiązań pozwala na precyzyjną nawigację, dokładne określenie godziny dojazdu oraz ominięcie korków i zamkniętych odcinków dróg. Bez względu na zasięg sieci komórkowych.

AutoMapa Europe

AutoMapa Europe zawiera najnowsze dane Europy dostarczone przez firmę HERE oraz autorskie mapy Polski.

*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33°36'N i 71°55'N oraz południkami 10°52'W i 46°40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Kazachstanu, Islandii, Wysp Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.

Zobacz, jak zwiększa się dokładność map w wybranych krajach Europy w ciągu ostatnich miesięcy:

mapchanges.navigation.com