Drogi

729 012 km

Drogi wszystkich kategorii

13 835

Przejazdów kolejowych

97,4 %

Dróg z danymi LiveDrive!

24 932

Sygnalizatorów świetlnych

Miejscowości

116 474

Miejscowości

9 791 527

Obrysy budynków 2D

8 039 181

Adresy budynków

9 152 803

Budynków 3D

Punkty POI

1 072 452

Użytecznych punktów (POI)

1883

Ustrukturyzowanych kategorii POI

8 215

Fotoradarów i miejsc pomiaru prędkości

86

Sieci handlowych aktualizowanych live
26 kwietnia 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1904)

dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
drogi wszystkich kategorii [km] 729 012
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
drogi gruntowe [km] 402 291
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 3 276
miejscowości i osady szt 116 474
nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 79 175
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 88%
nawigacyjne plany miast szt 940
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 53 010
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 96%
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 940
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 9 000
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 84 228
miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 787
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt -
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi % -
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 9 791 527
kształty poszczególnych budynków (3D) szt 9 152 803
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 8 039 181
obszary zabudowy szt 286 829
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 57 992
punkty użyteczności publicznej (POI) szt 1 072 452
jeziora szt 61 877
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
obszary leśne szt 158 347
linie kolejowe [km] 29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 13 835
sygnalizacja świetlna szt 24 932
Stan na dzień 25.04.2019

Zmiany w mapach obejmują m.in:

• ponad 44 tysiące nowych adresów przypisanych do konkretnych budynków
• ponad 2000 nowych nazw ulic w Polsce
• obwodnica Suwałk
• nowa organizacja ruchu w ciągu DK20 przez Szczecinek
 

Drogi przygotowane do odblokowania w momencie oddania ich do użytkowania:

• autostrada A1 Pyrzowice - Częstochowa
• obwodnica Brzegu Dolnego

AutoMapa Traffic

AutoMapa Traffic to technologia pozwalająca na wyznaczanie tras z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drogach. Korki? Zatory? Objazdy? Dzięki danym LiveDrive! zbieranym w czasie rzeczywistym AutoMapa na bieżąco analizuje ruch drogowy i zmienia trasę w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć do celu podróży. Dane LiveDrive! wspierane są przez potężną bazę danych SmartRoutes będącą zapisem historycznego rozkładu ruchu drogowego. Połączenie tych dwóch rozwiązań pozwala na precyzyjną nawigację, dokładne określenie godziny dojazdu oraz ominięcie korków i zamkniętych odcinków dróg. Bez względu na zasięg sieci komórkowych.

AutoMapa Europe

AutoMapa Europe zawiera najnowsze dane Europy dostarczone przez firmę HERE oraz autorskie mapy Polski.

*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33°36'N i 71°55'N oraz południkami 10°52'W i 46°40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Kazachstanu, Islandii, Wysp Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.

Zobacz, jak zwiększa się dokładność map w wybranych krajach Europy w ciągu ostatnich miesięcy:

mapchanges.navigation.com