Wyszukiwanie głosowe w AutoMapie iOS! – AutoMapa

Wyszukiwanie głosowe w AutoMapie iOS!

 

AutoMapa w wydaniu na iOS-a, wraz z aktualizacją 7.4, otrzymała wyczekiwaną obsługę głosową. Wreszcie, bez korzystania z klawiatury, można w nawigacji użyć komendy głosowej, aby rozpocząć prowadzenie do wybranego adresu lub punktu POI.