Historia wersji map

informacje o ostatnich aktualizacjach

27 lutego 2019

AutoMapa Windows 6.25.1

  • poprawione wyszukiwanie adresów we Francji
  • dodane wyszukiwanie nazw ulic zmienionych ustawą dekomunizacyjną
  • poprawiony wygląd ikon Ulubionych Punktów: dom i praca
  • poprawki algorytmów wyznaczania tras
  • poprawki związane ze stabilnością działania programu
  • wsparcie dla urządzenia BLOW 70V
  • poprawki innych zgłoszonych błędów
2 lipca 2018

AutoMapa Windows 6.24

  • poprawa stabilności programu
  • poprawki innych zgłoszonych błędów

Aktualizacja:

02.07.2018