fbpx

Historia wersji map

informacje o ostatnich aktualizacjach

6 grudnia 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1912)


Precyzja: 1 m. dokładność nominalna map w największych miastach
5-12 m. dokładność poza największymi miastami


Drogi: 734 tys. km. dróg wszystkich kategorii
100% stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania
403.9 tys. km. dróg gruntowych
3.27 tys. km. autostrad (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy)


Miejscowości: 116.479 miejscowości i osad
79.175 nawigacyjnych planów miejscowości i map
88% populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości
940 nawigacyjnych planów miast
100% populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi
53 tys. miast i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi
96% populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami
940 miast z kształtami budynków i punktowymi adresami
100% populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami
9139 miast i miejscowości z kompletem nazw ulic
116 tys. miast i miejscowości z budynkami 3D (z wysokością)
940 miast z budynkami 3D (z wysokością)


Budynki: 13.96 mln kształtów pojedynczych budynków (2D i 3D)
13.63 mln kształtów poszczególnych budynków (3D)
8.26 mln adresów poszczególnych budynków (dokładnych punktowych)


Punkty POI: 1.062.320 punktów użyteczności publicznej (POI)


Inne: 286 tys. obszarów zabudowy
58 tys. obszarów użyteczności publicznej i przemysłowej
64 tys. jezior
137 tys. km. rzek i cieków wodnych (kanałów, etc.)
158 tys. obszarów leśnych
29.9 tys. km. linii kolejowych
13.7 tys. przejazdów kolejowych (ostrzeganie!)
25 tys. sygnalizacji świetlnej