Historia wersji map

informacje o ostatnich aktualizacjach

26 kwietnia 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1904)

dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
drogi wszystkich kategorii [km] 729 012
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
drogi gruntowe [km] 402 291
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 3 276
miejscowości i osady szt 116 474
nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 79 175
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 88%
nawigacyjne plany miast szt 940
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 53 010
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 96%
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 940
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 9 000
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 84 228
miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 787
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt -
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi % -
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 9 791 527
kształty poszczególnych budynków (3D) szt 9 152 803
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 8 039 181
obszary zabudowy szt 286 829
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 57 992
punkty użyteczności publicznej (POI) szt 1 072 452
jeziora szt 61 877
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
obszary leśne szt 158 347
linie kolejowe [km] 29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 13 835
sygnalizacja świetlna szt 24 932
Stan na dzień 25.04.2019
21 lutego 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1902)

dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
drogi wszystkich kategorii [km] 729 094
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
drogi gruntowe [km] 401 473
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 3 276
miejscowości i osady szt 116 467
nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 79 175
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 88%
nawigacyjne plany miast szt 940
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 53 010
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 96%
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 940
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 8 939
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 84 228
miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 787
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt -
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi % -
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 9 792 451
kształty poszczególnych budynków (3D) szt 9 154 398
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 7 994 296
obszary zabudowy szt 286 830
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 57 998
punkty użyteczności publicznej (POI) szt 1 050 260
jeziora szt 62 228
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
obszary leśne szt 158 347
linie kolejowe [km] 29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 13 835
sygnalizacja świetlna szt 24 934
Stan na dzień 21.02.2019
15 lutego 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1812)

dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
drogi wszystkich kategorii [km] 725 153
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
drogi gruntowe [km] 400 808
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 3 270
miejscowości i osady szt 116 482
nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 79 175
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 88%
nawigacyjne plany miast szt 936
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 53 010
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 96%
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 936
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 8 939
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 14 842
miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 502
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt -
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi % -
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 4 495 538
kształty poszczególnych budynków (3D) szt 3 075 792
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 7 994 470
obszary zabudowy szt 286 851
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 57 990
punkty użyteczności publicznej (POI) szt 1 029 809
jeziora szt 61 835
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
obszary leśne szt 158 377
linie kolejowe [km] 29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 13 852
sygnalizacja świetlna szt 24 824
Stan na dzień   11.12.2018