fbpx

Historia wersji map

informacje o ostatnich aktualizacjach

24 października 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1910)


Precyzja: 1 m. dokładność nominalna map w największych miastach
5-12 m. dokładność poza największymi miastami


Drogi: 733 tys. km. dróg wszystkich kategorii
100% stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania
403.5 tys. km. dróg gruntowych
3.27 tys. km. autostrad (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy)


Miejscowości: 116.472 miejscowości i osad
79.175 nawigacyjnych planów miejscowości i map
88% populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości
940 nawigacyjnych planów miast
100% populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi
53 tys. miast i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi
96% populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami
940 miast z kształtami budynków i punktowymi adresami
100% populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami
9086 miast i miejscowości z kompletem nazw ulic
116 tys. miast i miejscowości z budynkami 3D (z wysokością)
940 miast z budynkami 3D (z wysokością)


Budynki: 13.9 mln kształtów pojedynczych budynków (2D i 3D)
13.6 mln kształtów poszczególnych budynków (3D)
8.2 mln adresów poszczególnych budynków (dokładnych punktowych)


Punkty POI: 1.058.462 punktów użyteczności publicznej (POI)


Inne: 286 tys. obszarów zabudowy
58 tys. obszarów użyteczności publicznej i przemysłowej
63 tys. jezior
137 tys. km. rzek i cieków wodnych (kanałów, etc.)
158 tys. obszarów leśnych
29.9 tys. km. linii kolejowych
13.8 tys. przejazdów kolejowych (ostrzeganie!)
25 tys. sygnalizacji świetlnej
21 lutego 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1902)

dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
drogi wszystkich kategorii [km] 729 094
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
drogi gruntowe [km] 401 473
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 3 276
miejscowości i osady szt 116 467
nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 79 175
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 88%
nawigacyjne plany miast szt 940
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 53 010
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 96%
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 940
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 8 939
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 84 228
miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 787
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt -
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi % -
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 9 792 451
kształty poszczególnych budynków (3D) szt 9 154 398
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 7 994 296
obszary zabudowy szt 286 830
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 57 998
punkty użyteczności publicznej (POI) szt 1 050 260
jeziora szt 62 228
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
obszary leśne szt 158 347
linie kolejowe [km] 29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 13 835
sygnalizacja świetlna szt 24 934
Stan na dzień 21.02.2019
15 lutego 2019

MAPY NAWIGACYJNE
(MAPA 1812)

dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
drogi wszystkich kategorii [km] 725 153
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
drogi gruntowe [km] 400 808
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 3 270
miejscowości i osady szt 116 482
nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 79 175
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 88%
nawigacyjne plany miast szt 936
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 53 010
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 96%
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 936
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 8 939
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 14 842
miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 502
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt -
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi % -
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 4 495 538
kształty poszczególnych budynków (3D) szt 3 075 792
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 7 994 470
obszary zabudowy szt 286 851
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 57 990
punkty użyteczności publicznej (POI) szt 1 029 809
jeziora szt 61 835
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
obszary leśne szt 158 377
linie kolejowe [km] 29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 13 852
sygnalizacja świetlna szt 24 824
Stan na dzień   11.12.2018