Płatności – AutoMapa
1. Jak uzyskać fakturę VAT za zakup AutoMapy z Google Play?

Fakturę wygenerować można w miesiącu kolejnym licząc od daty zakupu.

Aby otrzymać fakturę VAT za zakup AutoMapy w sklepie Google Play, należy:

 1. Zalogować się na swoje konto w payments.google.com
 2. Kliknąć ”Aktywność” po lewej stronie
 3. Wybrać zamówienie o które chodzi
 4. Kliknąć ”Pobierz fakturę VAT”
 5. Google Play może poprosić o dodanie Twojego pełnego adresu, jeżeli wcześniej go nie dodawałeś.

Po tej operacji, faktura zostanie wystawiona.

UWAGA:

Przed zakupem upewnij się, że masz wpisane poprawne dane, ponieważ zmiana danych nie będzie możliwa po dokonanej transakcji.

2. Jak uzyskać fakturę VAT za zakup AutoMapy z AppStore?

Po zakupie licencji czasowej automatycznie w ciągu 24 godzin otrzymasz wiadomość e-mail od firmy Apple, która będzie zawierała fakturę VAT.

Wiadomość otrzymasz na swój e-mail Apple ID.

UWAGA:

Przed zakupem upewnij się, że masz wpisane poprawne dane, ponieważ zmiana danych nie będzie możliwa po dokonanej transakcji.

3. Jakie są zasady i ceny sprzedaży dla systemów Android oraz iOS?

Oferta

AutoMapa Mobile przeznaczona jest dla urządzeń z systemem Android i iOS.

Pakiet startowy jest darmowy i wspólny dla map Polska i Europe. Pobranie i instalacja pakietu startowego pozwala na korzystanie przez 7 dni z pełnej nawigacji oraz nieograniczonej w czasie możliwości przeglądania mapy i POI. Później możesz wybrać jedną z czterech wygodnych form zakupu licencji czasowej.

Zapoznaj się z ofertą dla systemu operacyjnego, który masz w swoim telefonie.

AutoMapa Android

Polska

 • 8 zł          - 7 dni
 • 29 zł        - 90 dni
 • 119 zł      - 2 lata 

Europa (zawiera również mapę Pokski)

 • 13 zł        - 7 dni
 • 46 zł        - 90 dni
 • 189 zł      - 2 lata

 

AutoMapa iOS

Polska

 • 8,99 zł     - 7 dni
 • 27,99 zł   - 90 dni
 • 69,99 zł   - 1 rok
 • 119,99 zł - 2 lata (drugi rok taniej o 28%

Europa (zawiera również mapę Pokski)

 • 18,99 zł   - 7 dni
 • 47,99 zł   - 90 dni
 • 119 zł   - 1 rok
 • 189,99 zł - 2 lata (drugi rok taniej o 41%)

Numer licencji

Numer licencji nadawany jest automatycznie przy pierwszym zakupie licencji czasowej AutoMapy. Dla bezpieczeństwa, numer licencji należy starannie zachować - jest konieczny przy weryfikacji legalności i umożliwia dostęp do usług dodatkowych związanych z AutoMapą.

Licencja czasowa

Licencja czasowa uprawnia do korzystania z pełnej wersji programu AutoMapa w opłaconym czasie. Po jej wygaśnięciu funkcje nawigacji są nieaktywne, ale można nadal przeglądać mapę oraz wyszukiwać adresy i punkty POI. Aby przedłużyć pełne działanie nawigacji, należy wykupić licencję czasową na kolejny okres. Termin ważności licencji czasowej oraz jej numer można sprawdzić bezpośrednio w programie. Licencja czasowa może być używana zgodnie zasadami wybranej platformy mobilnej. Nie jest możliwe przenoszenie licencji pomiędzy kontami użytkownika, jak również pomiędzy różnymi platformami (iOS/ Android). Wykupienie kolejnej licencji czasowej przed wygaśnięciem poprzedniej powoduje przedłużenie posiadanej licencji o zakupiony okres. Jeśli w momencie zakupu kolejnej licencji czasowej poprzednia licencja wygasła, wówczas okres ważności nowej licencji biegnie od momentu jej zakupu. Licencję na kolejny okres można zakupić w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem, że łączny czas wykupionych licencji czasowych nie może być dłuższy, niż 777 dni.

Instalacja

Instalacja programu następuje automatycznie po pobraniu programu z jednego z globalnych sklepów Google Play, AppStore zależnie od rodzaju używanego sprzętu.
W przypadku urządzeń z systemem Android program można również pobrać z naszych stron i zainstalować własnoręcznie. W takim przypadku AutoMapa nie korzysta jednak z automatycznej aktualizacji oferowanej przez globalne serwisy Google.

W przypadku zakupu w zestawie z urządzeniem (licencja OEM) AutoMapa jest fabrycznie zainstalowana przez dostawcę sprzętu nawigacyjnego.

Aktualizacje AutoMapy dostępne są bezpośrednio w Google Play oraz AppStore oraz na naszych stronach internetowych dla AutoMapy dla systemu Android.

4. Jakie są zasady i ceny sprzedaży dla systemu Windows?

Oferta

Rekomendowane ceny detaliczne (z VAT):

179 PLN - AutoMapa Polska
329 PLN - AutoMapa Europe

Dla użytkowników posiadających już AutoMapę, których prawo do aktualizacji wygasło ponad 24 miesiące temu przygotowaliśmy możliwość zakupu nowej licencji na preferencyjnych warunkach.

139 PLN - AutoMapa Polska
259 PLN - AutoMapa Europe

W przypadku zestawów z urządzeniem typu PND (dedykowanych do nawigacji) AutoMapa jest zwykle od razu fabrycznie zarejestrowana i jest gotowa do użycia bezpośrednio po włożeniu karty pamięci do urządzenia.

Gdy urządzenie ma dostęp do internetu, AutoMapa przy pierwszym uruchomieniu może pytać o podanie numeru licencji w celu wykonania rejestracji.

W przypadku zestawów OEM, w których AutoMapa jest fabrycznie zarejestrowana i gotowa do użycia w momencie zakupu, termin dostępu do aktualizacji liczony jest na 12 miesięcy od daty zakupu tego zestawu. Jeśli termin ważności budzi wątpliwości, prosimy o kontakt.

Oferta aktualizacji i upgrade

Sugerowane ceny detaliczne dostępu do aktualizacji wynoszą odpowiednio (z VAT):

AKTUALIZACJA ROCZNA:
69.00 PLN - AutoMapa Polska
119.00 PLN - AutoMapa Europe

AKTUALIZACJA 2-LETNIA:
119.00 PLN - AutoMapa Polska
189.00 PLN - AutoMapa Europe 

Sugerowane ceny detaliczne upgrade wynoszą odpowiednio (z VAT):

150 PLN - AutoMapa Polska → AutoMapa Europe

Zakup dostępu do aktualizacji: przedłuża dostęp do aktualizacji programu oraz odpowiednich map na kolejne 12 miesiący licząc od momentu wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji.

Zwracamy uwagę, że okres przedłużenia dostępu do aktualizacji biegnie od momentu wygaśnięcia poprzedniego, a nie od daty zakupu nowej aktualizacji. Jeśli jednak, po zakupie dostępu do aktualizacji, lub upgrade, w wyniku braku ciągłości jej ważność byłaby ona krótsza niż 1 miesiąc, zostanie ona automatycznie przedłużona na 1 miesiąc od daty zakupu. Zakupu dostępu do aktualizacji można dokonać, gdy brak ciągłości w jego ważności nie jest dłuższy niż 24 miesiące

Zakup upgrade zmienia rodzaj posiadanej licencji, nie zmieniając terminu wygaśnięcia dostępu do aktualizacji.

Warunkiem zakupu zarówno dostępu do aktualizacji jak i upgrade jest podanie numeru licencji AutoMapy oraz adresu email użytego do wykonania rejestracji.

Zakupu nowego dostępu do aktualizacji można dokonać pod warunkiem, że przerwa pomiędzy końcem ważności licencji lub poprzedniego dostępu do aktualizacji była krótsza niż 24 miesiące. Po tym czasie można dokonać zakupu nowej licencji na preferencyjnych warunkach:

139 PLN - AutoMapa Polska
259 PLN - AutoMapa Europe

Numer licencji

ależnie od formy zakupu AutoMapy 10 znakowy numer licencji powinien być naklejony na opakowaniu karty pamięci lub znajdować się na dostarczonej w pakiecie karcie licencyjnej.

Po zarejestrowaniu AutoMapy numer licencji zapisywany jest dodatkowo w formie elektronicznej w pliku tekstowym "AutoMapa.lic" w katalogu AutoMapa EU/Maps/[kartoteka mapy].

Niezależnie od formy zakupu numer licencji należy starannie zachować - jest konieczny przy weryfikacji legalności licencji AutoMapy, przy rejestracji map, przy pobieraniu aktualizacji programu i map. Pozwala również  na korzystanie z dodatkowych usług takich jak np. Miplo.pl.

Do czego uprawnia licencja?

"Licencja" uprawnia do bezterminowego korzystania z programu AutoMapa na urządzeniu z systemem Windows lub Windows CE. Dozwolone jest korzystanie z tej wersji programu oraz map, które otrzymano w momencie zakupu. Aby zaktualizować program oraz mapy do nowszej wersji - trzeba posiadać aktywny dostęp do aktualizacji.

Czym jest dostęp do aktualizacji?

Dostęp do aktualizacji upoważnia do pobierania aktualizacji map oraz programu. Jeśli na opakowaniu nie zaznaczono inaczej, kupując licencję jednocześnie otrzymuje się 12-miesięczny dostęp do aktualizacji. Gdy termin dostępu do aktualizacji upłynie, nadal można korzystać z ostatnio pobranej wersji programu i map. Traci się jednak prawo do pobierania kolejnych, nowszych aktualizacji. Aby przedłużyć dostęp do aktualizacji należy go wykupić na kolejny okres.

Jak działa dostęp do aktualizacji?

Kupując dostęp do aktualizacji można pobierać i instalować aktualizacje programu AutoMapa i map nawigacyjnych przez kolejne 12 miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia poprzedniego dostępu. Zwracamy uwagę, że okres przedłużenia dostępu do aktualizacji biegnie od momentu wygaśnięcia poprzedniego, a nie od daty zakupu nowego dostępu do aktualizacji. Jeśli jednak po zakupie dostępu do aktualizacji lub upgrade dostęp byłby krótszy niż 1 miesiąc zostaje on automatycznie przedłużony na 1 miesiąc od daty zakupu.

W przypadku, gdy brak ciągłości w ważności dostępu do aktualizacji jest dłuższy niż 24 miesiące nie będzie on mógł być przedłużony.

Dla licencji, których dostęp do aktualizacji wygasł minimum 24 miesiące temu, możliwy jest jednorazowy zakup nowej licencji na preferencyjnych warunkach: 
139 PLN - AutoMapa Polska
259 PLN - AutoMapa Europe

Przykład: Jan Kowalski kupił 15.04.2016r urządzenie nawigacyjne z zainstalowaną AutoMapą i mapami z kwietnia 2016 roku. Licencja ta miała standardowy 12-miesięczny dostęp do aktualizacji, a więc termin jej ważności wygasał 15.04.2017 r. Tego dnia Pan Kowalski po raz ostatni mógł dokonać aktualizacji programu i map. Skorzystał z tej możliwości i tuż przed wygaśnięciem dostępu do aktualizacji pobrał nowszą, dostępną wtedy mapę i program. Cztery miesiące później, 15.08.2017 r. Pan Kowalski zdecydował się na zakup nowego dostępu do aktualizacji na dodatkowe 12 miesięcy. Ponieważ czas wykupionego nowego dostępu do aktualizacji liczy się od zakończenia poprzedniego, nowy dostęp do aktualizacji jest ważny do 15.04.2017 r.  (data wygaśnięcia poprzedniego to 15.04.2016 + 12 miesięcy). Jeśli po tym dniu Pan Kowlaski nie zdecyduje się na kolejne przedłużenie dostępu do aktualizacji, nie będzie mógł pobrać nowych wersji map i programu opublikowanych po 15.04.2016 r., ale nadal będzie mógł bezterminowo korzystać z wersji opublikowanej przed 15.04.2016 r.

Instalacja

W przypadku zakupu AutoMapy w zestawie ze sprzętem gdy AutoMapa dostarczona jest w postaci zainstalowanej na karcie pamięci instalacja wykonywana jest automatycznie przy pierwszym włożeniu karty pamięci do urządzenia nawigacyjnego.

Rejestracja

Przed pierwszym użyciem konieczne jest zarejestrowanie mapy. Rejestracja przypisuje mapę do konkretnego urządzenia lub karty pamięci i tylko na tym urządzeniu (lub karcie pamięci) dana mapa będzie działać.

W przypadku zakupu AutoMapy w zestawie z urządzeniem typu PND (dedykowane tylko do nawigacji) AutoMapa jest już najczęściej fabrycznie zainstalowana i zarejestrowana do karty pamięci dostarczonej w zestawie. W takim przypadku wystarczy włożyć kartę pamięci do urządzenia nawigacyjnego i po chwili AutoMapa powinna być gotowa do użycia bez konieczności wykonywania rejestracji własnoręcznie przez użytkownika.

Jeśli mapa nie została wcześniej zarejestrowana, rejestrację należy wykonać samodzielnie.
Jeśli urządzenie nawigacyjne posiada moduł transmisji danych wówczas przy pierwszym uruchomieniu AutoMapy program automatycznie zaproponuje wykonuje rejestracji i nawiąże połączenie z Internetem a następnie wykona połączenie z serwerem rejestracyjnym AutoMapy.

W przypadku urządzenia nawigacyjnego bez wbudowanego modułu transmisji danych rejestracja mapy wymaga użycia komputera PC z wbudowanym czytnikiem kart pamięci lub z połączniem ActiveSync pomiędzy komputerem PC a urządzeniem nawigacyjnym.

Termin ważności dostępu do aktualizacji można sprawdzić na dedykowanej stronie.

Sprawdzenie wymaga numeru licencji oraz adresu email, na który zostałą wykonana rejestracja.

Uwaga! Jeśli AutoMapa została zakupiona w zestawie nawigacyjnym razem ze sprzętem i rejestrację wykonał producent wówczas adres email, na jaki została wykonana rejestracja sprawdzić można wybierając w programie AutoMapa opcje: 
Menu/ Pomoc i info/ O programie.

Jeśli termin ważności licencji budzi wątpliwości prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

Adres email użyty przy rejestracji licencji można zmienić przy okazji kolejnej rejestracji nowszej wersji mapy lub w razie konieczności ponownej rejestracji już używanej wersji mapy. W tym celu wystarczy podać nowy adres email w formularzu podczas rejestracji mapy.

Przeniesienie licencji

W przypadku konieczności przeniesienia licencji AutoMapy na inny sprzęt prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres pomoc@AutoMapa.pl z podaniem numeru licencji oraz krótkim opisem sytuacji. W uzasadnionych przypadkach umożliwimy przeniesienie licencji (np. w razie wymiany sprzętu w ramach naprawy uszkodzenia). Raz na 6 miesięcy licencję można przenieść na inny sprzęt bez podania powodu pod warunkiem usunięcia instalacji z poprzedniego sprzętu.

Aktualizacja

Aktualizacje AutoMapy przeznaczone są tylko dla zarejestrowanych użytkowników i dostępne pod adresem: AutoMapa.pl. Dostęp taki jest bezpłatny przez okres jednego roku od momentu rejestracji. Po upływie tego okresu można wykupić roczny lub dwuletni dostęp do aktualizacji map i programu. Aktualizacje map ukazują się nie rzadziej niż 4 razy w roku kalendarzowym. Licencja nie zarejestrowana przez okres 1 roku traci ważność. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?
Z chęcią pomożemy!


Napisz wiadomość Zadzwoń