Selection of program components

On the next screen, the user can select components to be installed or updated. Additional program languages, skins and colours of program windows, message voices, additional icons and POI (Points of Interest) warning sounds can also be selected at this stage. 
Wtyczka na ekranie „Today” instaluje na pulpicie urządzenia przenośnego wygodny skrót do programu. 
Wtyczka kontroli przebudzenia wspomaga proces wychodzenia z trybu uśpienia urządzenia z uruchomionym programem. Należy ją każdorazowo zainstalować. 
SD AutoStart instaluje na karcie pamięci specjalną kartotekę, która umożliwia odbudowę instalacji oprogramowania po utracie danych z urządzenia (np. po wykonaniu twardego resetu). 

SD AutoStart installs in the memory card a special directory, which recovers the Software system after the loss of data from the device (e.g. after a hard reset). 
Note: the system can be recovered only if the program is installed on the memory card and only in devices operating with the Windows Mobile system.


Select the installation components

On the list of additions to the devices, select just one for your device model. If it is not on the list, we recommend selecting the addition for a Nokia 500 device.

Wtyczka na ekranie „Today” instaluje na pulpicie urządzenia przenośnego wygodny skrót do programu. 
Wtyczka kontroli przebudzenia wspomaga proces wychodzenia z trybu uśpienia urządzenia z uruchomionym programem. Należy ją każdorazowo zainstalować. 
SD AutoStart instaluje na karcie pamięci specjalną kartotekę, która umożliwia odbudowę instalacji oprogramowania po utracie danych z urządzenia (np. po wykonaniu twardego resetu). 
Wtyczka na ekranie „Today” instaluje na pulpicie urządzenia przenośnego wygodny skrót do programu. 
Wtyczka kontroli przebudzenia wspomaga proces wychodzenia z trybu uśpienia urządzenia z uruchomionym programem. Należy ją każdorazowo zainstalować. 
SD AutoStart instaluje na karcie pamięci specjalną kartotekę, która umożliwia odbudowę instalacji oprogramowania po utracie danych z urządzenia (np. po wykonaniu twardego resetu). 
Wtyczka na ekranie „Today” instaluje na pulpicie urządzenia przenośnego wygodny skrót do programu. 
Wtyczka kontroli przebudzenia wspomaga proces wychodzenia z trybu uśpienia urządzenia z uruchomionym programem. Należy ją każdorazowo zainstalować. 
SD AutoStart instaluje na karcie pamięci specjalną kartotekę, która umożliwia odbudowę instalacji oprogramowania po utracie danych z urządzenia (np. po wykonaniu twardego resetu).