Sprzedaż dla systemów Windows i Windows CE

Oferta

Rekomendowane ceny detaliczne (z VAT):

229 PLN - AutoMapa Polska 
429 PLN - AutoMapa Europe

Każdy użytkownik, którego licencja lub subskrypcja w ciągu ostatnich 2 lat była ważna conajmniej 1 rok, przy zakupie nowej, rocznej licencji (lub subskrypcji) otrzyma dodatkowe 30 dni jej ważności całkowicie za darmo. Zakup nowej subskrypcji na aktualizacje możliwy jest już na 60 dni przed wygaśnięciem aktualnie posiadanej.


Dla użytkowników posiadających już AutoMapę, których subskrypcja wygasła ponad 24 miesiące temu przygotowaliśmy możliwość zakupu nowej licencji na preferencyjnych warunkach.

169 PLN - AutoMapa Polska
319 PLN - AutoMapa Europe

W przypadku zestawów z urządzeniem typu PND (dedykowanych do nawigacji) AutoMapa jest zwykle od razu fabrycznie zarejestrowana i jest gotowa do użycia bezpośrednio po włożeniu karty pamięci do urządzenia.

Gdy urządzenie ma dostęp do internetu, AutoMapa przy pierwszym uruchomieniu może pytać o podanie numeru licencji w celu wykonania rejestracji.

W przypadku zestawów OEM, w których AutoMapa jest fabrycznie zarejestrowana i gotowa do użycia w momencie zakupu, termin subskrypcji liczony jest na 12 miesięcy od daty zakupu tego zestawu. Jeśli termin ważności budzi wątpliwości, prosimy o kontakt.

Oferta Subskrypcji i Upgrade

Sugerowane ceny detaliczne subskrypcji wynoszą odpowiednio (z VAT):

Subskrypcja roczna:

79.00 PLN - AutoMapa Polska
149.00 PLN - AutoMapa Europe

Każdy użytkownik, którego licencja lub subskrypcja w ciągu ostatnich 2. lat była ważna conajmniej 1 rok, przy zakupie nowej, rocznej licencji (lub subskrypcji) otrzyma dodatkowe 30 dni jej ważności całkowicie za darmo. Zakup nowej subskrypcji na aktualizacje możliwy jest już na 60 dni przed wygaśnięciem aktualnie posiadanej.

Sugerowane ceny detaliczne upgrade wynoszą odpowiednio (z VAT):

200 PLN - AutoMapa Polska → AutoMapa Europe  

Zakup subskrypcji przedłuża dostęp do aktualizacji programu oraz odpowiednich map na kolejne 12 miesiący licząc od momentu wygaśnięcia poprzedniej subskrypcji.

Zwracamy uwagę, że okres przedłużenia subskrypcji biegnie od momentu wygaśnięcia poprzedniej, a nie od daty zakupu nowej subskrypcji. Jeśli jednak, po zakupie subskrypcji, lub upgrade, w wyniku braku ciągłości jej ważność byłaby ona krótsza niż 1 miesiąc, zostanie ona automatycznie przedłużona na 1 miesiąc od daty zakupu. Przedłużenia subskrypcji można dokonać, gdy brak ciągłości w jej ważności nie jest dłuższy niż 24 miesiące

Zakup upgrade zmienia rodzaj posiadanej licencji, nie zmieniając terminu wygaśnięcia subskrypcji.

Warunkiem zakupu zarówno subskrypcji jak i upgrade jest podanie numeru licencji AutoMapy oraz adresu email użytego do wykonania rejestracji.

Zakupu nowej subskrypcji można dokonać pod warunkiem, że przerwa pomiędzy końcem ważności licencji lub poprzedniej subskrypcji była krótsza niż 24 miesiące. Po tym czasie można dokonać zakupu nowej licencji na preferencyjnych warunkach:

169 PLN - AutoMapa Polska
319 PLN - AutoMapa Europe

Numer licencji

Zależnie od formy zakupu AutoMapy 10 znakowy numer licencji powinien być naklejony na opakowaniu karty pamięci lub znajdować się na dostarczonej w pakiecie karcie licencyjnej.

Po zarejestrowaniu AutoMapy numer licencji zapisywany jest dodatkowo w formie elektronicznej w pliku tekstowym "AutoMapa.lic" w katalogu AutoMapa EU/Maps/[kartoteka mapy].

Niezależnie od formy zakupu numer licencji należy starannie zachować - jest konieczny przy weryfikacji legalności licencji AutoMapy, przy rejestracji map, przy pobieraniu aktualizacji programu i map. Pozwala również  na korzystanie z dodatkowych usług takich jak np. 
Miplo.pl.

Do czego uprawnia licencja?

"Licencja" uprawnia do bezterminowego korzystania z programu AutoMapa na urządzeniu z systemem Windows lub Windows CE. Dozwolone jest korzystanie z tej wersji programu oraz map, które otrzymano w momencie zakupu. Aby zaktualizować program oraz mapy do nowszej wersji - trzeba posiadać aktywną subskrypcję.

Czym jest subskrypcja?

Subskrypcja upoważnia do pobierania aktualizacji map oraz programu. Jeśli na opakowaniu nie zaznaczono inaczej, kupując licencję jednocześnie otrzymuje się 12-miesięczną subskrypcę. Gdy termin subskrypcji upłynie, nadal można korzystać z ostatnio pobranej wersji programu i map. Traci się jednak prawo do pobierania kolejnych, nowszych aktualizacji. Aby przedłużyć dostęp do aktualizacji należy kupić kolejną subskrypcję (na kolejny okres).

Jak działa subskrypcja?

Kupując kolejną subskrypcję można pobierać i instalować aktualizacje programu AutoMapa i map nawigacyjnych przez kolejne 12 miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia poprzedniej subskrypcji. Zwracamy uwagę, że okres przedłużenia subskrypcji biegnie od momentu wygaśnięcia poprzedniej, a nie od daty zakupu nowej subskrypcji. Jeśli jednak po zakupie subskrypcji lub upgrade subskrypcja byłaby krótsza niż 1 miesiąc zostaje ona automatycznie przedłużona na 1 miesiąc od daty zakupu.

W przypadku, gdy brak ciągłości w ważności subskrypcji jest dłuższy niż 24 miesiące subskrypcja nie będzie mogła być przedłużona.

Dla licencji, których ważność subskrypcji wygasła minimum 24 miesiące temu, możliwy jest jednorazowy zakup nowej licencji na preferencyjnych warunkach:
169 PLN - AutoMapa Polska
319 PLN - AutoMapa Europe

Przykład: Jan Kowalski kupił 15.04.2008 r urządzenie Nokia 500 z zainstalowaną AutoMapą w wersji 4.0 i mapami z kwietnia roku 2008. Licencja ta miała standardową 12-miesięczną subskrypcję, a więc termin jej ważności wygasał 15.04.2009r. Tego dnia Pan Kowalski po raz ostatni mógł dokonać aktualizacji programu i map. Skorzystał z tej możliwości i tuż przed wygaśnięciem subskrypcji pobrał nowszą, dostępną wtedy mapę i program. Cztery miesiące później, 15.08.2009 r. Pan Kowalski zdecydował się na zakup przedłużenia subskrypcji na dodatkowe 12 miesięcy. Ponieważ czas nowej subskrypcji liczy się od zakończenia poprzedniej, nowa subskrypcja jest ważna do 15.04.2010r.  (data wygąśnięcia poprzedniej to 15.04.2009 + 12 miesięcy). Jeśli po tym dniu Pan Kowlaski nie zdecyduje się na kolejne przedłużenie subskrypcji, nie będzie mógł pobrać nowych wersji map i programu opublikowanych po 15.04.2010, ale nadal będzie mógł bezterminowo korzystać z wersji opublikowanej przed 15.04.2010.

Instalacja

W przypadku zakupu AutoMapy w zestawie ze sprzętem gdy AutoMapa dostarczona jest w postaci zainstalowanej na karcie pamięci instalacja wykonywana jest automatycznie przy pierwszym włożeniu karty pamięci do urządzenia nawigacyjnego.

Rejestracja

Przed pierwszym użyciem konieczne jest zarejestrowanie mapy. Rejestracja przypisuje mapę do konkretnego urządzenia lub karty pamięci i tylko na tym urządzeniu (lub karcie pamięci) dana mapa będzie działać.

W przypadku zakupu AutoMapy w zestawie z urządzeniem typu PND (dedykowane tylko do nawigacji) AutoMapa jest już najczęściej fabrycznie zainstalowana i zarejestrowana do karty pamięci dostarczonej w zestawie. W takim przypadku wystarczy włożyć kartę pamięci do urządzenia nawigacyjnego i po chwili AutoMapa powinna być gotowa do użycia bez konieczności wykonywania rejestracji własnoręcznie przez użytkownika.

Jeśli mapa nie została wcześniej zarejestrowana, rejestrację należy wykonać samodzielnie.
Jeśli urządzenie nawigacyjne posiada moduł transmisji danych wówczas przy pierwszym uruchomieniu AutoMapy program automatycznie zaproponuje wykonuje rejestracji i nawiąże połączenie z Internetem a następnie wykona połączenie z serwerem rejestracyjnym AutoMapy.

W przypadku urządzenia nawigacyjnego bez wbudowanego modułu transmisji danych rejestracja mapy wymaga użycia komputera PC z wbudowanym czytnikiem kart pamięci lub z połączniem ActiveSync pomiędzy komputerem PC a urządzeniem nawigacyjnym.

Termin ważności subskrypcji licencji (czyli termin, do którego można pobierać bezpłatne aktualizacje map i programu) można sprawdzić na dedykowanej stronie.

Sprawdzenie wymaga numeru licencji oraz adresu email, na który zostałą wykonana rejestracja.

Uwaga! Jeśli AutoMapa została zakupiona w zestawie nawigacyjnym razem ze sprzętem i rejestrację wykonał producent wówczas adres email, na jaki została wykonana rejestracja sprawdzić można wybierając w programie AutoMapa opcje:
Menu/ Pomoc i info/ O programie.


Jeśli termin ważności licencji budzi wątpliwości prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

Adres email użyty przy rejestracji licencji można zmienić przy okazji kolejnej rejestracji nowszej wersji mapy lub w razie konieczności ponownej rejestracji już używanej wersji mapy. W tym celu wystarczy podać nowy adres email w formularzu podczas rejestracji mapy.

Przeniesienie Licencji

W przypadku konieczności przeniesienia licencji AutoMapy na inny sprzęt prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres pomoc@AutoMapa.pl z podaniem numeru licencji oraz krótkim opisem sytuacji. W uzasadnionych przypadkach umożliwimy przeniesienie licencji (np. w razie wymiany sprzętu w ramach naprawy uszkodzenia). Raz na 6 miesięcy licencję można przenieść na inny sprzęt bez podania powodu pod warunkiem usunięcia instalacji z poprzedniego sprzętu. Nie jest możliwe przenoszenie licencji pomiędzy różnymi platformami (iOS/ Android/ Windows).  

Aktualizacja

Aktualizacje AutoMapy przeznaczone są tylko dla zarejestrowanych użytkowników i dostępne pod adresem: AutoMapa.pl. Dostęp taki jest bezpłatny przez okres jednego roku od momentu rejestracji. Po upływie tego okresu można wykupić roczną lub dwuletnią subskrypcję uprawniającą do aktualizacji map. Aktualizacje map ukazują się nie rzadziej niż 4 razy w roku kalendarzowym. Licencja nie zarejestrowana przez okres 1 roku traci ważność.