Przykładowe ekrany

Przykładowe ilustracje pokazujące kilka przykładowych ekranów w czasie nawigacji, przy przeglądaniu mapy, a także inne funkcje programu.