Możliwe problemy z instalacją

Jeżeli z jakiegoś powodu instalacja kończy się błędem, należy w pierwszej kolejności: