Wybór obszaru mapy do instalacji

Po zakończeniu podawania danych do procesu rejestracji map możesz wybrać,czy chcesz instalować całość mapy, czy jej kawałek. Edytor obszarów pozwoli Ci na wycięcie z całej mapy interesującego Cię fragmentu. Pojawia się możliwość wyboru jednej z poniżej wymienionych czynności: