Wyznaczanie trasy

Wscreenyznaczenie trasy wymaga określenia co najmniej dwóch punktów – początku oraz końca trasy. Można je określić na mapie lub skorzystać w tym celu z opcji menu „Prowadź do/ Szukaj” i wybrać opcje START lub CEL w menu kontekstowym. System zapyta, czy wyznaczyć trasę, i zrobi to po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej.

W przypadku skorzystania z opcji „Prowadź do” menu kontekstowego dowolnie wybranego punktu na mapie lub innego obiektu trasa jest wyznaczana pomiędzy aktualną pozycją użytkownika a wybranym punktem, przy czym nawigacja włącza się automatycznie.


Wyznaczanie trasy - przykład

Aby wyznaczyć trasę należy zdefiniować jej punkty. Jeżeli kierujesz samochodem i chcesz dostać się do wyznaczonego miejsca docelowego, wystarczy że podasz jeden punkt.

Przykład: Jak z miejsca, w którym jestem dostać się pod adres Katowice, ul. Korfantego 35?

Jeżeli nie jesteś właśnie w trakcie jazdy, a chcesz zaplanować trasę, to musisz wskazać co najmniej dwa punkty: początek i koniec. Możesz również zaplanować trasę z punktem pośrednim, przez który chcesz przejechać.

Przykład: Jak zaplanować trasę z Warszawy, ul. Żwirki i Wigury 1, do Częstochowy zatrzymując się po drodze w dowolnej restauracji w Piotrkowie Trybunalskim?


Wyznaczanie trasy cz.2

Przebieg wyznaczonej trasy można zmodyfikować za pomocą punktów VIA (ustawia się je również za pomocą menu kontekstowego). Punkty VIA wymuszają przejście trasy przez dane miejsce. Istnieje możliwość wyboru rodzaju punktu VIA:
Przed zatwierdzeniem trasy do nowego celu, system może zapytać, czy usunąć niezaliczone punkty VIA z poprzedniej trasy.


Wyznaczanie trasy cz.3

Kolejność punktów trasy można zmienić w menu „Trasa” w opcji „Informacje” na ekranie „Punkty trasy”. Można tam również znaleźć wiele wartościowych informacji na temat wyznaczonej przez nas trasy: listę manewrów, analizę odległości i czasu przejazdu na różnych kategoriach dróg itp.

Moment rozpoczęcia trasy można na ustawić klikając na przycisk "Data startu". System wybierze trasę z przy pomocy danych z systemu AM'Traffic uwzględniając ograniczenia czasowe oraz przepustowość drogi w momencie kiedy trasa do niego dotrze.

Trasę powrotną – do punktu START – można wyznaczyć za pomocą opcji „Odwróć” w menu „Trasa”.
 
Typ trasy zmienia się po wybraniu tej opcji na pierwszym ekranie menu „Trasa”. System obsługuje następujące typy tras:

screen


Szybka

Wyznaczona trasa będzie prowadzić po drogach, dla których czas przejazdu będzie możliwie najkrótszy, również skrótami.


Optymalna

Wyznaczona trasa będzie uwzględniała parametry trasy Szybkiej i Krótkiej, czyli zarówno przepustowość poszczególnych dróg, jak i całkowitą długość trasy. Oznacza kompromis pomiędzy trasa szybką a krótką.


Łatwa

Trasa Łatwa pozwala mniej doświadczonym użytkownikom dróg zaplanować trasę w taki sposób, by jej przejechanie było możliwe najłatwiejsze. Przy planowaniu trasy program w miarę możliwości stara się omijać skręty w lewo, oraz unika zawracania. Jednocześnie, tam, gdzie będzie to możliwe, program pracując w trybie trasy Łatwej stara się nie prowadzić przez ronda. Przy wyborze dróg przejazdu, priorytet nad danymi SmartRoutes/ LiveDrive! mają drogi możliwie najwyższej kategorii.


Krótka

Prowadzi najkrótszą możliwą trasą, nawet jeśli potrwa to dłużej, unika jednak najgorszych kategorii dróg.


Piesza

Wyznaczona trasa nie uwzględnia kierunków ulic, zakazów wjazdu ani kategorii dróg. Opcja przydatna w przypadku poruszania się pieszo lub rowerem. Nie prowadzi drogami międzynarodowymi ani autostradami.


Terenowa

Wyznaczona trasa będzie możliwie najkrótsza i nie uwzględni kategorii dróg. Przejazd po najkrótszej trasie może prowadzić po odcinkach dróg niższych kategorii z gruntowymi włącznie.
Ten typ trasy nie jest dostępny w trybie "prostym" menu.


Przełajowa

Wyznaczona trasa będzie prowadziła bezpośrednio do celu, po linii prostej bez względu na uwarunkowania terenu. Trasa taka nie wykorzystuje sieci dróg. (Nie jest dostępna w trybie "prostym" menu).