Menu podręczne 'Twoje menu' w trybie nawigacji

screenDotknięcie ekranu podczas nawigacji, podobnie jak w trybie pokazywania pozycji, otwiera menu podręczne "Twoje menu". Różni się ono od menu głównego w następujących pozycjach: