Blokady i wyznaczanie tras

System może użyć zablokowanego odcinka do wyznaczenia trasy w następujących sytuacjach: