Media o AutoMapie

7 milionów adresów

Media2.pl

Wraz z grudniową aktualizacją, użytkownicy AutoMapy otrzymują również największą, przekraczającą 7 milionów rekordów, bazę adresów punktowych przypisanych do konkretnych budynków.